U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Když se cihla k cihle vine …

Kategorie: Stavení | Autor: Připravil: jkř

WIENERBERGER Cihlářský průmysl promyšleně rozšiřuje sortiment

… to je pak radost stavět a dílo se skutečně podaří. Každý, kdo někdy zedničil, vám potvrdí, že kvalitní cihly, tvarovky, překlady a další prvky, které k sobě dobře pasují a vhodně se doplňují, jsou spolu se spolehlivými maltami a omítkami nejen základem úspěchu, ale také dokážou práci výrazně ulehčit a zjednodušit.

Společnost WIENERBERGER Cihlářský průmysl uvedla na náš trh cihlový systém POROTHERM, který se během krátké doby stal nejprodávanějším v České republice. Jistě jste se s ním už setkali. Široká škála cihlářských bloků včetně mnoha doplňků, překladů a stropů, které tvoří systém vskutku promyšlený, nabízí projektantům a stavebníkům takřka neomezené možnosti. To také bylo – vedle kvality, snadné dostupnosti a příznivé ceny hlavní předností, která přitáhla tolik spokojených zákazníků. Výrobce však neusnul na vavřínech. Doplnil systém mimo jiné – o prvky, které jej nyní činí ještě ucelenějším: suché maltové směsi pro zdění a omítání. Lehká malta POROTHERM TM je určena pro zdění stěn z bloků POROTHERM. Vyznačuje se dvěma zajímavými vlastnostmi. Tím, že vykazuje podobnou objemovou hmotnost a vlhkostní charakteristiky jako zmíněné bloky, stává se zeď takřka kompaktním celkem. Díky tomu nevznikají na omítce trhliny. Druhou důležitou vlastností je velice nízký součinitel tepelné vodivosti této malty, který ve výsled-ku zvyšuje tepelný odpor zdiva o 17 procent. K přednostem výrobku POROTHERM TM patří i cenová výhodnost, neboť proti nelehčeným směsím má více než třikrát vyšší vydatnost. Nabídku omítkových směsí tvoří dva výrobky. Lehká perlitová omítka POROTHERM TO se zařazuje mezi tepelněizolační vnější ivnitřní omítky pro ruční zpracování. Výrazně zvyšuje tepelný odpor stěny a také pružnost omítky. Výrobce doporučuje při tloušťce omítky větší než 30 mm nanášet ji ve dvou vrstvách, způsobem “čerstvé do čerstvého”, a nejméně tři dny před omítáním zdivo opatřit plnoplošným cementovým postřikem. Před nanášením uzavírací omítky je vhodné dodržet technologickou přestávku nejméně 5 dnů na každých 10 mm tloušťky. Další z omítek je POROTHERM UNIVERSAL. Jak už název napovídá, jde o univerzální, hydrofobizovanou mine-rální, přírodně bílou. vápenocementovou venkovní i vnitřní omítku určenou k ručnímu i strojovému zpracování v jedné vrstvě. Jinými slovy: hladkou omítku (maximální zrnitost 0,6 mm) vytvoříte “jedním vrzem” bez štukové omítky. Používá se také jako uzavírací vrstva k omítce POROTHERM TO. K novinkám společnosti WCP a. s. patří dále WIENERBERGER KLINKER malta, vyvinutá pro zdění a spárování pohledového zdiva z klinkerových lícových cihel této firmy. Absence rozpustných solí v této směsi eliminuje vznik bělavého povlaku na zdivu, tzv. výkvětu. Malta se nanáší na celou plochu ložné i svislé spáry. Po zavadnutí maltu ve spárách vyhladíte do roviny s lícem zdiva kouskem plastové hadice nebo spárovací lžící. Systémy POROTHERM rozšířil výrobce také v nabídce základních prvků. Požadavku akustického tlumení zdiva vycházejí vstříc hned dvě nové cihly – POROTHERM 24 AKU (115 x x 240 x 113 mm), POROTHERM 30 AKU (145 x 300 x 113 mm). Obě s rezervou splňují požadavek ČSN na akustický útlum zdiva R w = 56 a 57 dB. Vedle vynikajících akustických mají i výborné akumulační vlastnosti a vysokou pevnost, která dovoluje jejich použití i v nosných zdech. Inovací prošel i stropní systém POROTHERM. Škála jeho vložek Miako se rozšířila na osm druhů. Výsledkem je lepší návaznost na další prvky systému, a tím i větší variabilita a ekonomičnost navrhované konstrukce. Jako zatím poslední novinku společnosti WCP zmiňme rozšíření sortimentu lícových cihel KLINKER. Řada doposud nabízených plných a děrovaných lícovek, tzv. německého formátu, byla obohacena o hnědý barevný odstín a dále o doplňkové tvarovky jednostranně zaoblené a jednostranně zkosené v barvě tmavě a světle červené. Velice vítaným prvkem bude zcela jistě lícovka v českém formátu (140 x 290 x 65 mm) v plném i děrovaném provedení a barvě červené tmavé i světlé.

Když se cihla k cihle vine …