U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ÚDRŽBA ŘETĚZOVÉ PILY

Kategorie: Dřevo na zimu – speciál | Autor:

V případě elektrické pily se před začátkem práce ujistěte, zda přívodní kabel není poškozený. Zkontrolujte i vypnutí řetězu a utažení lišty včetně mazání. Protočte řetěz rukou a ověřte, zda nedrhne a je správně usazený. Na zem si položte noviny, zapojte pilu do sítě a nechte ji krátce točit, zhruba 10 cm nad novinami. Pokud je mazání v pořádku, vykreslí olej na papíru úzký proužek (stejný postup volte i při práci s pilou s benzinovým motorem). V každém jiném případě pilu rozeberte a vyčistěte, případně svěřte opravu odborníkům. Po skončení práce stroj vyčistěte, řetěz uložte do sáčku s olejem nebo zabalte do mastného hadru. Vhodný je olej WD40. Zkontrolujte také, zda se nevytvořil na liště otřep. Při další práci nasaďte lištu spodní stranou nahoru (opotřebovává se stejnoměrně z obou stran). Řetěz nasaďte vždy ve směru řezu. U benzinové pily věnujte pozornost palivové směsi. Benzin je třeba mísit pouze s kvalitním olejem v doporučeném poměru. Před začátkem práce doplňte benzinovou i olejovou nádrž a překontrolujte pnutí řetězu a utažení lišty. Palivo tankujte jen na dobře větraných místech. Pokud by došlo k jeho rozlití, stroj je nutné okamžitě očistit.

Foto – Řetěz je třeba udržovat v bezvadném stavu, správně naostřený, napnutý a namazaný

Foto – Broušení je lepší ponechat odborníkům. Budete-li řetěz brousit sami, používejte nástroje k tomu určené

ÚDRŽBA ŘETĚZOVÉ PILY