U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Mlsný pes a uzeniny

Kategorie: Zajímavosti | Autor: LI

Tuhle hru jsme vybrali z fondu českých skautů hlavně proto, že ji mohou hrát jak dospělí, tak děti. Je to hra míčová značně podobná klasické vybíjené, ale v něčem se přece jen liší. Nejprve si vytyčíme arénu pro “uzeniny”, tedy pro hráče, kteří se smířili s tím, budou takto pojmenovaní. Jim viditelně vyznačíme kruhový prostor o průměru nejméně pěti metrů. Velikost arény volíme úměrně počtu hráčů, kteří budou představovat právě ony uzeniny. “Pes a další psi” jsou hráči, kteří se pohybují v celém vnějším prostoru kolem arény. Úkolem psa je postupným vybíjením získat na svou stranu uzeniny. Poslední uzenina, která odolala útoku psů se stává vítězem hry a v další hře pak zaujme místo mlsného psa. Hru začíná pes a vždy poprvé má “nabito”. Uzeninu vybije tehdy, pokud ji míčem trefí a uzenina míč nezachytí. Když uzenina střelu míčem chytí, odhodí ji mimo arénu, nejlépe z dosahu psa. Pes si pak musí pro míč doběhnout a, aby mohl znovu střílet, musí si nejprve nabít. A nabije si jen tehdy, když strefí nějakou z uzenin a míč vylétne z arény do jeho prostoru. Zasažená uzenina v tomto případě nevypadává, protože pes měl nabito. Když odražený míč chytí někdo z arény, vyhazuje ho z dosahu psa, který musí nabití zkoušet znovu. Může dojít k situaci, že uzenina chytí nabíjecí střelu psa, čímž dostává právo sama vystřelit. Když pes ránu chytne, má okamžitě nabito a může střílet. Když ho míč vyhozený uzeninou zasáhne a on ho nezachytí, získala uzenina ještě jeden “život” a pro její vyřazení mezi psy musí být vybita dvakrát. Tímto způsobem může uzenina získat i více “životů”. K vybití uzeniny dojde, pokud je zasažena nabitým míčem, který se jí nepodaří zachytit. Pak přechází od oddílu psů. Když je psů více než jeden, mohou si nabíjet mezi sebou. Pokud ovšem uzenina střelu chytne, může okamžitě střílet a získat si podle předchozího ustanovení další život. Pokud po vybití uzeniny zůstane míč v aréně, je vybitá uzenina povinna míč přenést na stranu psů. Jak jsme již řekli, hra pochází od Junáků. A abychom nebyli od věci, Znáte jméno zakladatele skautského hnutí u nás? Pokud ne, tak se ho dozvíte v tajence.

Mlsný pes a uzeniny