U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Než se dáte do práce…

Kategorie: Barvy, laky, nátěrové hmoty | Autor:

Nástřikový materiál je zapotřebí optimálně naředit a důkladně promíchat, aby aplikační roztok byl zcela homogenní.

* Stříkací pistoli nepoužívejte pro tekutiny s abrazivním (brusným) účinkem (brousitelné základní barvy, stříkací tmely, některé disperzní barvy) nebo chemicky agresivní látky (odstraňovače nátěrů obsahující louh).

* Při nástřiku barev a laků na bázi organických rozpouštědel dochází k odpařování nebezpečných výparů, proto pracujte venku anebo intenzivně větrejte.

* Za provozu stříkací pistole nesmí být v blízkosti zdroj tepla či otevřený oheň. Stejně tak se vyvarujte kouření.

* Před zahájením práce zbavte pracovní plochu i její okolí prachu, který by se při nanášení barvy zvířil a zhoršil by kvalitu nástřiku.

* Plocha, kterou chceme opatřit barvou, musí být čistá, suchá a zbavená prachu.

* Okolí, které nechcete pokrýt zbytečně barvou, zakryjte a přelepte lepicí páskou nebo jinak zakryjte.

* Barvu nanášejte “křížově” v několika slabších vrstvách. Silné vrstvy déle schnou a kvalita povrchu je horší.

* Při nástřiku udržujte stále stejnou vzdálenost trysky pistole od ošetřované plochy.

* Stříkací pistoli musíte po skončení práce (i při krátkém přerušení!) neprodleně vymýt.

Než se dáte do práce…