Mech v trávníku

Rubrika: Zahrada

Mech je potřeba z trávy na jaře důkladně vyhrabat

Mech v trávníku signalizuje, že s trávníkem něco není v pořádku. Jak mechu zamezit v růstu a jak se zbavit toho, který již na zahradě máme?

Pěkný a zdravý trávník vyžaduje nezbytnou péči, kterou lze charakterizovat třemi slovy: sekání, hnojení a zavlažování. Zahrádkáři se často domnívají, že výskyt mechu v trávníku je způsoben nedostatkem vápníku v půdě. Ve skutečnosti přítomnost mechu ukazuje na nedostatečnou péči a má čtyři příčiny.

1. Nedostatečná zásoba přístupných živin ve vrchní vrstvě půdy, zejména dusíku. Trávník už nemá k dispozici dost živin pro zdravý růst, zatímco mechu pro dobrý růst plně postačují (asi 90 % případů).

2. Velké zhutnění půdy, způsobené šlapáním, sportováním nebo i přirozenými vlastnostmi zvláště jílovitých půd, a velké zamokření půdy.

3. Přílišné zastínění plochy (stín budov, zdí, plotů, stromů), kvůli němuž má trávník málo světla.

4. Velmi nízce sečený trávník (skalpování), zejména ve stínu.

Z těchto čtyř příčin zároveň vyplývají i možnosti, jak mech z trávníku odstranit.

Přiměřeně hnojit

Nedostatek živin odstraníme přiměřeným hnojením. Používáme jak organická, tak minerální hnojiva. Z organických hnojiv lze doporučit na jaře prosátý kompost v dávce 2 litry na 1 m2 a chybějící dusík doplnit rohovou moučkou vmnožství 100 gramů na 1 m2.


Při minerálním hnojení máme tři možnosti. Ve speciálních hnojivech pro trávníky je obsah dusíku minimálně 2x až 3x vyšší než obsah fosforu a draslíku.

1. Speciální hnojiva pro trávníky s postupným uvolňováním části dusíku jsou sice dražší, ale aplikují se jen třikrát ročně (například Lawn 70, Lovogreen aMultigreen, dávkování je uvedeno na obalu).

2. Speciální hnojiva bez postupného uvolňování dusíku se používají v pěti až šesti dávkách. Například NPK 20-8-8-2, dávkování v kg/100 m2 je následující: v dubnu 1,2 kg, v květnu 1,2 kg, v červnu 2 kg, v srpnu 1,5 kg a v září 2 kg. Dopručit lze i Kristalon trávník ve formě zálivky.

3. Běžná vícesložková hnojiva a chybějící dusík doplníme ledkem amonným s vápencem, jak to doporučuje Ing. Josef Fiala, Csc. z Výzkumné stanice travních ekosystémů v Liberci (viz tabulka). Hnojení se provádí rozhozem pevných hnojiv nebo zálivkou rozpustných hnojiv (Kristalon).

S vertikutátorem trávník provzdušníme

Trávník provzdušníme

Jde-li o trávník příliš zhutněný například šlapáním, nebo je na příliš těžké půdě, je řešením provzdušnění vrchní vrstvy půdy a její následné zlehčení zapravením písku nebo směsi písku a dobré kompostové zeminy. Jde-li o trávník na ploše trvale podmáčené, odvedeme povrchovou vodu příkopem nebo podpovrchovou vodu vybudováním drenážního systému.

Jak na stín

Zamechovaný trávník zastíněný stavbami se pokusíme zarýt a vysít lipnici hajní, která snáší zastínění, nebo zvolit výsadbu, nahrazující trávník (břečťan, barvínek, zběhovec plazivý, dymnivka žlutá, hluchavka žlutá aj.). Jde-li o trávník stíněný stromy, může do jisté míry pomoci rovněž výsev lipnice hajní a zároveň i zvýšené hnojení. Kořeny stromů totiž odebírají z půdy nejen vláhu, ale i živiny, a proto se travám v blízkosti stromů vždy hůře daří.

V zastíněných polohách bychom měli trávník sekat na výšku strniště 5 až 6 cm, ne méně.

Mechanické odstraňování mechu

Sekání příliš nakrátko trávníku nesvědčí

Běžnou a v praxi používanou metodou likvidace mechu v trávnících je jejich jarní vyhrabávání ostrými železnými hráběmi a rozhození mletého vápence. Vápnění však lze doporučit jen při kyselé půdní reakci (hodnota pH pod 5,5). Stálým vápněním lze posunout půdní reakci směrem k neutrální až zásadité reakci, což většině kulturních druhů trav nevyhovuje, takže pak dochází k postupné změně složení trávníků. Neutrální až slabě alkalická reakce vyhovuje dvouděložným rostlinám, kam patří tzv. trávníkové plevele (pampeliška, jitrocele aj.), a ty se nadměrným vápněním rozšiřují. Kdežto žádoucí druhy trav, které vyžadují kyselejší reakci půdy (hodnota pH 6 až 6,5), pak z porostu mizí.

Přípravky proti mechu

Účinné je například rozhodit zelenou skalici (síran železnatý) v dávce 5 kg/100 m2. Železo je sice stopovým prvkem pro rostliny, mechy jej však nesnášejí. Na trhu jsou také protimechové přípravky pod názvem Antimech. Je to směs obsahující tři díly síranu amonného a jeden díl zelené skalice, která se používá v dávce 3 až 6 kg/100 m2. Aplikace je nejvhodnější v dubnu až červnu. Zelenou skalici ani Antimech nelze kvůli nebezpečí vzniku hnědých skvrn používat na zahradní dlažbu.

V boji s mechem pomůže i Mech-stop

Lze také doporučit aplikaci samotného síranu amonného v dávce 4 kg/100 m2, který spálí mech a dusík podpoří růst trávy. Trávníky lze hnojit dusíkatým vápnem již časně na jaře v dávce 2 kg/100 m2, po čtrnácti dnech je třeba aplikaci opakovat ve stejné dávce. Tím nejen hnojíme dusíkem, ale navíc se omezuje nebo zcela hubí mech i časně vyklíčené jarní plevele.

Novým herbicidem proti mechu v trávnících je Mogeton 25 WP, který se aplikuje postřikem nebo zálivkou. Zlepšení účinku dosáhneme dostatečnou zálivkou po aplikaci. Na dlažbě může dojít k lehkému oranžovému zabarvení, které lze snadno smýt nebo samo postupně vybledne a zmizí.

Jen chemie nepomůže

Nejsou-li odstraněny hlavní příčiny, pro které se mech v trávníku vytváří, nelze počítat s tím, že aplikace chemických přípravků odstraní mech trvale. Vždy je potřeba počítat s opakováním aplikace. Abychom se mohli dlouhodobě těšit z dokonalého trávníku, musí po kvalitním založení porostu následovat jeho stejně pečlivé ošetřování, zejména hnojení.

TEXT: MIROSLAV KALINA
FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ, PROFIMEDIA.CZ, WOLF-GARTEN A AGRO CS

Mech v trávníku