Jak předejít bolestem zad při zahradničení

Také máte chuť na jaře všechno uklidit a přebudovat? Prostě jste plni elánu a máte chuť do všech prací? Tak pozor! Po zimě hrozí ztuhlému a oslabenému tělu rychlejší namožení svalů a akutní bolesti zad.

 

Jarní počasí láká k práci na zahrádce

 

Své síly nepřepínejte. Pokud budete poslouchat své tělo, samo vám řekne, kdy máte dost a zda pohyby děláte správně. Než začnete s pracemi na zahrádce, trochu si rozehřejte tělo a rozcvičte se. Ideální je například kroužení pánví nebo kroužení v kolenou v leže na zemi. Tím rozcvičíte kyčle a ulehčíte svým zádům.

 

Při rytí se pokuste udržet rovná záda

Práce s lopatou a rýčem
Při rytí si nastavte ostří rýče rovnoběžně s pánví. Využívejte váhu svého těla k zasunutí rýče do země, vyvarujete se tak nadměrnému namáhání svalů. Pokuste se udržet narovnaná záda.
Používejte uvolněné a klouzavé pohyby – například pro nabírání hlíny na lopatu přesuňte svou váhu na zadní nohu a použijte klouzavý pohyb pánve.
Pokud chcete předejít namožení šíje a zad, ujistěte se, že se ohýbáte v kyčlích a zapojujete i kolena a pánev, ne jen záda.

 

Jak plít
Při pletí vsedě se usaďte stabilně na nějaké sedátko a rozložte svou váhu rovnoměrně. Ujistěte se, že sedíte na obou sedacích hrbolech, rozkročte nohy a zapřete obě paty rovnoběžně k sobě do země. Lokty si opřete o vnitřní stranu stehen. Namísto vytrhávání plevele dlaněmi a pažemi zapojte při vytrhávání celé tělo (zapojení poznáte tak, že se při vytrhnutí nakloní celé tělo mírně dozadu). Nejlépe toho dosáhnete, když zapojíte pánev, resp. jí nakloníte směrem k patám. Při návratu těla zpět do výchozí polohy zapojte kyčle a kolena. Vyvarujte se jakýchkoliv rotačních pohybů mezi pánví a trupem a pohybujte trupem jen jako celkem.
Při pletí vstoje zapřete lokty o nohy, což vytvoří podpěru, která vám pomůže udržet stabilní pozici při ohýbání k zemi. Držte páteř rovně a ohýbejte se v kyčlích, nikoliv zády. Abyste mohli přenášet váhu jednoduše do jakéhokoliv směru, pomůže vám, ukotvíte‐li paty pořádně do země. Když se natahujete pro plevel, zkuste táhnout trup z kyčlí, abyste udrželi vaši páteř napřímenou.

 

Při silných bolestech pomůžou tablety Ibalginu

 

 

Práce s kolečkem
Při práci s kolečkem platí dvojnásob, že pracují kolena a kyčle, nikoliv záda! Využíváte tak pákový pohyb a chráníte zádové svalstvo před natažením. Při zvedání plného kolečka si pomozte zhoupnutím z kyčlí a kolen, rozhodně k tomu nepoužívejte páteř. Při vyklápění si nakročte jednou nohou dopředu, přeneste na ni svou váhu a udržujte páteř v přímce od hlavy až ke kostrči. Napřímená páteř vám pomůže chránit záda před zraněním.
Jedno z nejvíce opomíjených, ale zároveň nejdůležitějších pravidel při práci s kolečkem zní – za žádnou cenu nepřeplňujte kolečko! Při manipulaci s příliš naloženým kolečkem dochází k přetěžování kyčelních kloubů a může dojít i ke ztrátě rovnováhy a následnému úrazu.

 

Ibalgin gel či krém můžete použít lokálně

 

Co dělat, když začnou bolet záda
Pokud přeceníte své síly a dáte tělu zabrat, pište si, že se bolest zad či šíje dostaví. Vzniklou bolest je v první řadě nutné utlumit a následně po jejím ústupu zmírnit intenzitu činnosti, která k bolesti vedla. Při bolestivém pohmoždění pohybového aparátu je výhodné použít lokálně aplikované léčivé přípravky s obsahem ibuprofenu, které jsou šetrnější (např. Ibalgin gel či krém). Při silnějších bolestech je vhodné léčbu doplnit ještě podáním tablet se stejnou účinnou látkou (v tomto případě např. klasický Ibalgin Rapid, díky němuž bolest ustoupí do 15ti minut).
TEXT: REDAKCE
FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV

Jak předejít bolestem zad při zahradničení