U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘEDNÁŠKY PRO ZAHRÁDKÁŘE

Kategorie: Oznamovatel | Autor:

ZO ČSZ pořádá v aule Přírodovědecké fakulty UK Benátská 2 (za skleníky Botanické zahrady), Praha 2 každé úterý přednášky pro zahrádkáře od 17 do 19 h. Vstupné 10 Kč.

3. 4. Výsadba okrasných dřevin, keřů – zapěstování stěn po výsadbě, ochrana, přednáší ing. Žlebčík

10. 4. Meruňky – jak pěstujeme v okrajových oblastech teplomilné ovoce, J. Kraus

17. 4. Houby – rostou na na zahrádce jedlé nebo jedovaté na stromech i v záhonech, ing. J. Baier 24. 4. Pěstujeme červené a modré peckoviny. Boj proti vrtuli, pilatce, šarce, RNDr. Peleška

PŘEDNÁŠKY PRO ZAHRÁDKÁŘE