Malířské stěrky v interiéru

Foto: Primalex

Interiérové stěrky jsou obvykle pastovité hmoty připravené k okamžitému použití pro vytvoření dokonale rovné podkladové vrstvy pod malířský nátěr.

Názvem malířská stěrka se někdy označují i širší kovové špachtle či hladítka, protože slouží na stírání různých tmelů či sádry. My však máme na mysli samotné vyrovnávací hmoty, které se od běžných nátěrových hmot či omítkových směsí liší tím, že se zpravidla natahují na stěny pomocí širokých hladítek nebo špachtlí a po zaschnutí lze jejich povrch vyrovnat broušením do dokonalé hladkosti nebo upravit do plastické povrchové struktury.

Hladítka, zvláště ta jednoruční, se však k natahování pastovitých stěrek na stěny používají a jde to s nimi velmi dobře, takže se při nákupu nenechte zmást: potřebujete stěrku v podobě pastovité hmoty v plastovém vědru a k tomu „stěrku“ neboli hladítko či širokou špachtli, nejčastěji z nerezového plechu nebo z plastu.

Do hladka

Přilnutí stěrky na podklad vždy zajistíte penetrací či adhezním můstkem, který je vhodný i pro nenasákavé povrchy (Foto: Den Braven)

S interiérovou vyrovnávací a brousitelnou stěrkovou hmotou známé značky Soudal se například pracuje tak, že nejprve zkontrolujete stěny, na něž má hmota přijít, a v případě potřeby odstraníte nesoudržné části staré omítky či malby. Před nanesením stěrky by měl být povrch suchý, ale vyplatí se savé podklady natřít penetrací nebo stavební disperzí (např. Soudakrat) a nechat zaschnout. Stěrka bude lépe držet.

Poté se na připravené stěny natahuje tenká vrstva stěrky. Nemusí to platit pro všechny hmoty tohoto typu, ale u stěrky Soudal uvádí výrobce i její vyrovnávací schopnost, takže doporučuje natažení vrstvy v tloušťce 1-3 mm s tím, že pro vyrovnání nerovností, prasklin či vrypů se počítá s vyšší tloušťkou v rámci doporučených hodnot. Pak je nutné počkat, až stěrka zcela zaschne. Dokonalého vyrovnání do hladka docílíte přebroušením povrchu smirkovým papírem nebo brusnou mřížkou. Takto upravený povrch interiérových stěn můžete opatřit jakýmkoli malířským nátěrem.

Snadné broušení

Brusné mřížky obdélníkového tvaru se prodávají na kusy podobně jako např. výseky smirkových papírů do vibrační brusky. Kupte si k nim držák s plastovým madlem, práce bude značně pohodlnější.

Vyrovnání povrchu

Vyrovnávací stěrky, které lze po zaschnutí upravit broušením do hladka, má v nabídce řada výrobců malířských barev (Foto: Primalex)

Stěrky zcelí povrch stěn a docílíte s jejich pomocí dokonale rovného povrchu, což nemusí být vždy žádoucí, ale například k zacelení stop po oškrábaných starých nátěrech jsou stěrky dobrou volbou. Na nedostatečně soudržném podkladu můžete posílit jejich přilnavost použitím adhezního můstku.

Text: Richard Guryča
Foto: se svolením firem Primalex, Den Braven

Malířské stěrky v interiéru