U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PLOT CHRÁNÍ NAŠE SOUKROMÍ

Kategorie: Stavení | Autor: ing. arch. Václav Hájek

ARCHITEKT

Plot má mnoho podob a mnoho funkcí. Vážnou překážkou proti vniknutí zloděje na cizí teritorium ve většině případů není. Chrání spíše před nežádoucím vniknutím volně pobíhající zvěře na zahradu. Na vesnicích, a zvláště na samotách, jde o ochranu před okusem ovocných stromů nebo jiných užitkových plodin na zahrádce, ve městech spíše před jejich znečišťováním volně pobíhajícími psy. Plot kolem zahrady rodinného domu nebo rekreačního objektu má však ještě další význam, který patří do oblasti psychologie. Může zabránit průhledům do klidové části zahrady, kde vlastník chce trávit chvíle odpočinku, aniž by mohl být pozorován kolemjdoucími. Takový plot by měl mít podobnou funkci jako záclony či rolety v bytě a měl by chránit soukromí. Neprůhledná stěna z kamene nebo cihel by však byla spíše pevnostní hradbou, která se nejen do městské, ale zvláště do vesnické zástavby nehodí, a může v kontextu s domem či chatou působit až groteskně. Dosáhnout požadované intimity v odpočinkových zónách zahrady však lze i jinými prostředky, především správným dispozičním rozvržením zahrady, vhodným umístěním rekreačních, užitkových a okrasných ploch i odpočinkové terasy, a také promyšlenou výsadbou vhodné zeleně.

Co určuje druh plotu

Základním požadavkem při volbě plotu je jednotná architektonická koncepce celého objektu, případně širšího urbanistického celku. Volba druhu plotu nesouvisí jen s vyznačením vlastnictví, ale je i záležitostí estetickou. Jeho konstrukce závisí na tom, jde-li o řadovou nebo izolovanou zástavbu, příjezd na zahradu, důležitá je i hloubka předzahrádky. V některých případech, především ve svahu, může mít plot vliv i na mikroklima zahrady. Po skloněném reliéfu zahrady vzduch po chladné noci stéká dolů, slunce ho ohřívá a zahrada se postupně otepluje. Postaví-li se tomuto proudu studeného vzduchu do cesty plotová zábrana v podobně plného zděného plotu, proud se zastaví a zpozdí se oteplení spodní části zahrady (obr. dole). Plot ovlivňuje i působeni větru. Silnější vítr více ochlazuje zahradu, a proto mu klademe do cesty zábranu, která jako větrolam tlumí jeho sílu. Živý plot nebo plot drátěný a vzrostlé stromy jsou bezpečnější zábranou než masivní zeď, která způsobuje nepříjemné víry (obr. vpravo nahoře).

Tyčky, laťky, kuláče

Tradiční podobu naší vesnice dotváří plot tyčkový, v dnešní době spíše laťkový nebo prkenný s vodorovně nebo svisle kladenými prkny. U lidových staveb se v minulosti tímto plotem ohraničovala hlavně předzahrádka před štítovým průčelím chalupy. Ovocný sad za chalupou míval pouze plot z vodorovných kuláčů na dřevěných sloupcích a měl pouze chránit stromky před okusem pasoucího se dobytka, případně lesní zvěře. Tak zvaný myslivecký plot byl oblíben zvláště u staveb v blízkosti lesa, který svými kosočtverečnými poli lépe bránil pronikání i menší zvěře do zahrádky. Původní vesnické zástavbě dřevěné ploty slušely, a to nejen nasázené mezi dřevěné, ale i zděné sloupky nebo na podezdívce. Zvlášť dobře působila kombinace kamenných podezdívek a sloupků s dřevěnými výplněmi laťkovými nebo prkennými. Výstavbu dnešní vesnice nelze srovnávat s tou tradiční. V mnohém se, někdy lépe a někde hůře, inspirovala výstavbou městskou. Vesnice v blízkosti větších měst se dnes vlastně stávají předměstskými čtvrtěmi nezřídka s rezidenční výstavbou, která má k tradiční vesnické zástavbě daleko. Důležitou roli, hlavně u předzahrádek, hraje výška plotu. Úzká předzahrádka je vysokým plotem zcela znehodnocena. A uvážíme-li, že předzahrádka je vstupní vizitkou objektu, pak se tím zbavujeme velmi účinného efektu. Přitom je z čeho vybírat, dřevěné plotové výplně se i v současné době vyrábějí v řadě různých tvarů, skladeb i výšek.

Pletivo, kámen, cihly

Plot mezi sousedy, který nebyl tak na očích veřejnosti, býval nejčastěji z drátěného pletiva napnutého mezi ocelovými sloupky. Vsazené do ocelových rámů našlo uplatnění i u plotů předzahrádek. Zděné, kamenné nebo cihelné plotové stěny, vycházejí-li z architektonické koncepce celého objektu, mohou být významným estetickým prvkem. V městské zástavbě se často setkáváme s ploty kombinovanými, kdy v masivních cihelných stěnách jsou vložena pole s dřevěnou nebo kovovou výplní. Ploty z cihlových tvarovek působí vzdušněji než zdi z plných cihel a svou barvou se srovnávají s režným cihelným zdivem nebo obkladem. Zvláštní postavení měly v minulosti ploty s výplní z kovaných mříží, které byly často výrazným prvkem uplatněným u ohrazení bohatých rodinných sídel. I dnes se vyrábějí tvarově podobné výplně, i když ne ze svařovaných ocelových prutů, ale z montovaných hliníkových profilů. Uplatňují se především při rekonstrukci plotů starých vilových rezidencí. V poslední době se často setkáváme s ploty z vibrolisovaných tvarovek, které dobře nahrazují cihelný nebo kamenný materiál na sloupky nebo masivní zdi, nebo ploty či dělicí stěny z betonových svazovek různých tvarů i barev z vibrolisovaného mezerovitého betonu, které je možné osazovat různými převislými rostlinami a změkčit tak dojem masivnosti zdi.

* Plná stěna brání odtoku chladného vzduchu:

1 – sluneční paprsky

2 – plná zeď

3 – chladný vzduch stéká po svahu

4 – chlad se hromadí za zdí

* Příklad dispozice obytné zahrady – odpočinková terasa je kryta vlastním objektem i vhodnou výsadbou:

1 –    předzahrádka

2 –    stanoviště auta 3 – odpočinková terasa

4 –    pískoviště

5 –    lavička

6 –    sklad pod stanovištěm

7 –    záhony

8 –    ovocné stromy 9 – trávníková plocha

10 – venkovní krb

11 – skalka

* Vliv plotu na sílu větru:

A – nepropustný plot vytvoří před i za stěnou víry

B – propustný (živý nebo drátěný) plot tlumí náraz prudkého větru

PLOT CHRÁNÍ NAŠE SOUKROMÍ