U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

LEPÍME CIHLY

Kategorie: Tržiště | Autor:

Broušené vápenopískové bloky (systém Sendwix), ale i pálené bloky (Proxiblok) dodává KM Beta s lepidlem, jehož množství odpovídá dané tloušťce stěny. V porovnání se zděním na maltu znamená použití celoplošného lepidla, které je součástí ceny, výraznou úsporu materiálu i nákladů na dopravu. Rychlost výstavby se přitom zvýší. Tenké spáry navíc snižují ztráty tepelnými mosty ve zdivu. www.kmbeta.cz

Popisy k obrázkům

LEPÍME CIHLY