U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dřevomorka

Kategorie: Speciál – ochrana dřeva | Autor: tt + vp

Tento nepřítel dřevěných konstrukcí patří mezi houby, které intenzivně rozkládají celulózu a způsobují tzv. hnědou hnilobu. Její mycelium (podhoubí) napadá nejen dřevo, ale i dřevotřísku a výrobky ze dřeva a celulózy i všechny jen trochu porézní stavební materiály. Proniká všemi druhy malt, trochu pomaleji pálenými cihlami a tvárnicemi a po delší době i některými betony. K napadení proto může dojít i u konstrukcí okenních rámů v nejvyšších podlažích panelových staveb, kde dlouhodobě zatéká střechou nebo prasklým stěnovým panelem, anebo i v důsledku špatné montáže neošetřených rámů dřevěných oken. V tom případě bylo zřejmě použito již ve výrobě napadené dřevo. Mladé plodnice se podobají pýchavkám nebo bílým vatovitým bochánkům. Rozvinuté mají uprostřed různě zprohýbané, zprvu spíše oranžové a později tmavě hnědé rouško, které v době zralosti vytváří nesmírné množství rezavých výtrusů. Lehce a rychle se šíří po okolí vzduchem, ale majitel napadeného objektu je může velmi snadno roznést na botách po celém objektu – i k sousedům. Dřevomorka je nebezpečná i z toho důvodu, že ke svému životu nepotřebuje vlhkost z okolí. Dokáže si totiž vodu ze dřeva sama “vyrobit” a dokonce ji na svých plodnicích roní jako slzy. Odtud také její název Serpula lacrymans – Dřevomorka slzící. Zdrojem nákazy může být nevhodně uložené palivové dřevo ve sklepě nebo v dřevníku. Odtud podhoubí snadno proroste dovnitř objektu. Napadené dřevo mění, jak už jsme naznačili, barvu, vláknitě se rozkládá a rozpadá. Postupně ztrácí pevnost a dřevěné konstrukční prvky se stávají nefunkčními. Houba velmi často napadá zhlaví stropních trámů; napadený strop se pak může zřítit. Pokud ve svém stavení zjistíte náznaky nebo přímo projevy napadení dřevokaznou houbou, doporučujeme obrátit se na zkušeného odborníka, např. na Českou mykologickou společnost v Karmelitské ulici 14 v Praze 1 (tel. 257 530 842). Jde-li skutečně o dřevomorku, musíme napadené dřevo odstranit, materiál ze stavby vybourat a ihned spálit. Okolí vybouraného místa můžeme opálit plamenem nebo ošetřit teplotou vyšší než 500 °C. Názory na tento zásah se ovšem různí, protože proud teplého vzduchu může spory i drobné úlomky podhoubí roznést do okolí. Taková místa se rovněž hodně větrají, vysoušejí a nechají vymrzat. Pak může odborník asanační firmy povolit omítnutí buď obyčejnou vápennou omítkou nebo některou ze sanačních směsí. Nikdy se nerozhodujte sami, sanace jsou pracné i finančně náročné. Podobně jako když jde o naše zdraví – nejlepší je prevence. Dřevo, popřípadě i zdivo, ošetříme speciálními nátěry. Dřevomorka ani další dřevokazné houby nesnášejí slunce, průvan, vítr a déšť, který vítr rychle vysuší. Nesnáší ani mráz. Ale déšť a mráz nám asi v interiéru moc nepomohou. Pusťme tedy domů slunce a vítr. A trochu té chemie.

Dřevomorka