U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Leden

Kategorie: Volný čas | Autor: Dr. Jan Kyselý, Foto mgr. robert deme

Od jara do zimy

Římané nazvali první měsíc roku januarius na počest Januse, boha počátku dne a všeho dění. Býval vyobrazován se dvěma tvářemi, jednou hledící dopředu a druhou dozadu.

Nejchladnějším u nás sice může být kterýkoli z měsíců listopad až březen, leden však bývá nejstudenějším obdobím roku nejčastěji. Mrazy často vrcholí ve druhé lednové dekádě a období na jejím konci kolem 20. ledna, svátku sv. Fabiána, bývalo lidově označováno jako “fabiánská zima”. Největší mrazy jsou spojeny s tlakovými výšemi, které nad střední Evropu zasahují od východu; jedná se většinou o výběžky rozsáhlé sibiřské anticyklóny. Pokud přitom převládá jasné počasí, bývají v důsledku tepelného vyzařování zemského povrchu a s ním spojeného ochlazování dosahovány v nočních a ranních hodinách velmi nízké teploty. Panuje-li naproti tomu v nížinách spíše mlhavé a pošmourné počasí s nízkou oblačností, bývá rovněž chladno, ale ranní minima většinou neklesají tak hluboko pod bod mrazu. Pro takové podmínky je typický výskyt teplotní inverze, kdy je na horách tepleji a slunečno, zatímco nížiny jsou skryty pod vrstvou oblačnosti. V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda, praví jedna z lednových pranostik, v nichž je mírný a deštivý leden pokládán za předzvěst budoucí neúrody. V posledních letech bývá lednové počasí mrazivé a sněhové jen vzácně a častěji zažíváme ledny deštivé a blátivé. Mimořádně tuhé lednové mrazy nastaly naposledy v letech 1985 a 1987, kdy nebyly výjimkou teploty kolem -25 °C nebo nižší a denní maxima leckde nepřesáhla -15 °C. Naopak během 90. let, např. v lednu 1991, 1993, 1998 a 1999, ale i na konci ledna 2002, vystoupila teplota po řadu dní nad +10 °C, místy i nad +15 °C.

Obecné pranostiky

* Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze.

* Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli.

Pranostiky k jednotlivým dnům

* V novoroční noci vítr od východu pro dobytek mor, vítr od západu králům smrt, od poledne mor lidem, od půlnoci neúrodu přinášel. (1. ledna)

* Tři králové mosty staví, nebo je boří. (6. ledna)

* Již nás mrazy nepoplení, minulo tě boží křtění. (6. ledna)

* Na svatého Hygina pravá zima začíná. (11. ledna)

* Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne. (20. ledna)

* Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva. (21. ledna)

* Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy. (22. ledna)

* Svatý Tymotyj ledy láme, nemá-li je, nadělá je. (24. ledna)

* Medvěd na svatého Pavla obrací se na druhý bok. (25. ledna)

* Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví. (28. ledna)

Leden