U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

LEDEN V SADU

Kategorie: Zahrada | Autor: Jaroslav Kraus

Vsadech leží bezpochyby hodně sněhu, a tak máme čas zamyslet se, jaké ochranné prostředky si připravit, abychom vypěstovali zdravé pěkné ovoce. Teď, když příroda odpočívá, je k jejich doplnění čas.

V řadě lokalit nejsou škůdci a choroby ovocných stromů a keřů příliš rozšířeny. Tam často postačí technická a mechanická opatření anebo ekologické biopřípravky. Jsou to bílé lepové desky na pilatky, žluté lepové desky na mšice a vrtuli třešňovou, dále feromonové lapače nebo pásy z vlnité lepenky na obaleče (červivost plodů), lepové pásy na hmyz a plašiče ptáků. Dále můžeme nakoupit nejedovaté přípravky, jako je Bioformatox proti mravencům, Bioton proti různým druhům padlí, například na rybízu, a přípravek Biobit XL proti housenkám.

Je však řada oblastí, kde jsou škůdci a choroby značně přemnoženy. Zde jsou zmiňovaná ekologická opatření účinná jen asi z 30 – 60 %. Proto je musíme doplnit chemickými prostředky. Je dobré vybírat takové, které jsou šetrné k dravému roztoči. Na postřik před květem bychom měli koupit Oleoekol proti škůdcům a Dithane M45 proti houbovým chorobám. Dále přípravek Zolone 35EC (pilatka, obaleč), na broskvoně Champion 50WP a Syllit 65, na meruňky si připravíme Horizon 250EW (moniliová spála). To je základ, který by měl mít dobrý pěstitel v zásobě.

Pokud se v lednu dá na zahradě přece jen pracovat, odstraníme ze stromů mumifikované plody, zdeformované moniliovou hnilobou, nejlépe i s napadeným výhonem (musí hned pryč ze zahrady). Zlikvidujeme i případná hnízda housenek. Jestliže silně nemrzne, můžeme odříznout větve napadené korovou rakovinou a také ty odumřelé. Rány po řezu natřeme stromovým balzámem. Škrabkou na borku očistíme ze starších kmenů a silných větví rozpraskanou kůru, která postykuje úkryt rozličným hmyzím škůdcům.

Základem boje proti houbovým chorobám je shrabané listí nejen z trávníků, ale i z ostatních míst zahrady (pokud neleží sníh, můžeme dohnat resty). Zdravé listí ponecháme na záhonech s trvalkami a na skalkách, čímž umožníme přežít části slunéček, která se namnoží a později nám pomůžou v boji s mšicemi. Pokud máme mezi stromy trávník, kde je rozšířen mech, ostrými hráběmi jej vyhrabáváme, nebo použijeme přípravky, jako je Antimech. Kyselou půdu slabě povápníme.

Proti okusu zajíci, divokými králíky a zvěří připevníme na stromy chrániče ze dřeva či umělé hmoty a proti hlodavcům je natřeme přípravkem Aversol. Pokud se myši v sadě přemnoží, nebo se tam objeví hryzec, je dobré použít k hubení návnadové prostředky (Hubex L na myši, NoratATG na hryzce).

Řežeme-li v lednu vinnou révu ve skleníku, můžeme ji hned po řezu natřít nebo postříkat 5 – 6% Sulkou.

LEDEN V SADU