Kuchyňské sporáky

Rubrika: Interiér

Tento tradiční název používáme už léta automaticky – a možná si ani neuvědomujeme, proč a zač si jej některá kachlová, smaltovaná nebo litinová kamna zaslouží.

Blankytný kachlový sporák má vedle plotny šikovnou pracovní plochu

Název sporák je samozřejmě odvozen od slovesa spořiti. Ty kuchyňské si jej zasloužily díky plotně, kterou rychle po zatopení proudí do místnosti teplo. Úspory vznikají tím, že se při jednom topení také vaří, peče a v hrnci na plotně nebo v kamnovci ohřívá voda. A hospodyňka při tom spoří i kroky.

Od hlíny ke kachlům

Sporáky se na naše území dostaly ze severněji položených evropských zemí. Nejstarší byly hliněné či zděné z kamenů a cihel a částečně nebo zcela obílené. Pro jejich stavbu se nezřídka použily i kachle ze starších kamen. Tato úsporná topidla, vyfutrovaná nepříliš silnou vrstvou mazaniny, aby rychle šířila teplo, se připojovala ke stávajícímu topeništi ve velké světnici nebo černé kuchyni.
Klasické kachlové sporáky mají stolovou část s plotnou na vaření a hranolový nástavec, kobku, s jednou nebo dvěma troubami na pečení. Plotna je tvořena litinovými pláty, někdy opatřenými kruhovými plotýnkami. Ty je možné vyjmout a pokrm ohřívat nad přímým plamenem.

Výkon sporáku VSP 9112 Klaudie je 7,5 10 kW. Navíc do něj lze zabudovat výměník

U zděných sporáků je velmi důležité jejich umístění. I dnes se nejčastěji stavějí u stěny. Je to tradiční pozice, protože kdysi bývaly propojeny s pecí v černé kuchyni. Často byly s ohledem na přípravu jídla pro větší počet osob v hospodářství naddimenzované, což je příjemné i dnes při jejich chalupářském využití. Od velké plotny je rychle teplo. Jestliže je sporák dvěma stranami přistaven u zdi, efektivnost vytápění klesá. Odsazením kobky alespoň o 10 – 12 cm od stěny se využití tepla zvýší o 5 – 10 %. Největším prohřeškem je přistavit některou část sporáku k venkovní zdi. Velkou část svého výkonu by vyzářil ven.

Od kachlů k litině

Majitelé menších chalup a chat si zhruba v polovině minulého století oblíbili levnější a jednodušší typy kuchyňských sporáků z ocelových dílců a litiny. Některé bývají opatřeny na povrchu smaltovaným pláštěm. Jejich topný prostor je vyplněn šamotovými tvarovkami, takže i ony dobře drží teplo. Obsluha i údržba je velmi snadná a kamna mají velice ekonomický provoz.

Moderní doba přináší i nové typy těchto litinových kuchyňských sporáků. Kolem dvířek a přisáváním v zadní části topeniště proudí do spalovacího prostoru nejen primární, ale i sekundární a dokonce i terciální vzduch, takže účinnost jejich provozu stoupá až k 80 – 90 %. Varná plotna je vyrobena z kotlářského plechu a dvířka trouby jsou často prosklená. Nejnovější typy jsou dokonce opatřeny teploměrem, podle kterého se rozdílně reguluje množství paliva a přívod vzduchu při pečení a při vaření.
K významnému vylepšení, které funguje nejen v litinových, ale i kachlových sporácích, patří využití dvojího roštu v topeništi. V létě se topí na horním, abychom měli oheň blíže plotně, která se rychle rozehřeje, ale celá kamna zůstanou jen vlahá (spotřebuje se i méně paliva). V zimě se topí na spodním roštu a rozehřejí se celá kamna.
Výrobci sporáků upravují ohniště některých typů sporáků a zabudovávají do nich výměníky, s jejichž pomocí lze vytápět i další místnosti.

www.temr.cz, www.kvs-ekodoivze.cz, www.kachliar.cz, www.top-el.cz

TEXT: MARIE RUBEŠOVÁ
FOTO: ANTONÍN VODÁK, MARTIN MAŠÍN, FRANTIŠEK VAŇÁSEK A ARCHIV FIREM

Kuchyňské sporáky