U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Krajem skla a bižuterie

Kategorie: Venkov | Autor: Lubomír Procházka

REGION

Horní Pojizeří, Jizerské hory a údolí říčky Desné patří k oblastem s rozvinutou sklářskou výrobou a posléze bižuterní produkcí, jejichž tradice sahá až do 16. století.

Výpravná publikace “Krajem skla a bižuterie” autorů Jany Scheybalové a Josefa V. Scheybala (Nakladatelství Jakoubě Železný Brod) se téměř na dvě stě stranách zabývá dějinami osídlení a rozvojem sklářské a bižuterní výroby. V knize je zastoupen výrazně inárodopis horního Pojizeří, zejména co se týče vzniku a rozvoje jednotlivých vsí, jakož i vývoje jejich zástavby. Publikace je též významným příspěvkem ke studiu lidového stavitelství sledovaného regionu (zejména k poznání vývoje pojizerského a severočeského domu). Obsahuje kromě poutavého textu velké množství překrásných černobílých a barevných kreseb. Vzhledem k tomu, že značná část zástavby vesnic byla zejména od 50. let 20. století silně narušována a množství dokladů vesnického stavitelství zničeno, zůstávají kresby Josefa V. Scheybala, nejvýznamnějšího představitele národopisné dokumentární kresby současnosti, mnohdy jediným dokladem existence objektů lidové architektury s jejich tradiční konstrukcí a často též s ojedinělou a bohatou výzdobou, zvláště pak lomenic štítů (především v Pojizeří a Podkrkonoší). Scheybalovy kresby také dokumentují řadu výrobních objektů sklářských hutí a dalších provozních budov vznikajících již od 17. století, které byly převážně přestavěny či úplně zlikvidovány. Dokumentárně cenné Scheybalovy kresby, dokládající vývoj regionální formy zdejšího lidového domu, pak zachycují lidový dům v 50. a 60. letech, kdy byl ještě často využíván k trvalému bydlení nebo jeho stav těsně před radikální přestavbou či zbořením. Autoři rozdělili celou práci do deseti kapitol, v nichž sledují textem i kresbou jednotlivé menší oblasti celého sledovaného regionu (okolí Bedřichova, Příchovic, Džkova, Desné v Jizerských horách, Tanvaldu, Josefova Dolu, Rychnova u Jablonce nad Nisou a dalších lokalit). Čtenáře zaujme bezesporu například tužková kresba z roku 1959 zachycující přízemní dům chlévního typu s roubenou světnicí a se zděnou síní, odkud se vchází rovněž do zděného chléva v obci Rádlo nebo charakteristická horská roubená chalupa v Pulečném na akvarelu z roku 1962, stojící na rozcestí k Dalešicím a Klíčnovu, která však byla zbořena již před více než třiceti lety. Z dokumentace lidových obydlí reprodukované v knize stojí za pozornost též akvarel z roku 1961 velkého roubeného domu (o světnici se třemi okny ve šítovém průčelí) se zděnou výměnkářskou světničkou v obci Těpeře, která je jedním z posledních dokladů typické zástavby vesnic Železnobrodska, či akvarel rovněž ze stejného období, zachycující zadní boční průčelí roubeného domu v Maršovicích zposlední čtvrtiny 18. století, kde vynikají bohatě zdobené dřevěné barokní dveře průchozí síně a zajímavá je též vystupující kamenná zeď pece. Pro oblast Železnobrodska a Jablonecka však byly příznačné také štíty ornamentálně složené ze šedozelené železnobrodské břidlice s použitím dovážených různorodě tvarovaných barevných břidlic a eternitových šablon (akvarel z roku 1957 zachycuje tyto štíty sedlových a mansardových střech v Hodkovicích nad Mohelkou, Železném Brodě a Rychnově u Jablonce nad Nisou). Josef V. Scheybal také zachytil u dokumentovaných usedlostí původní vzrostlou zeleň jako třeba na kresbě z roku 1956 ukazující rozptýlenou zástavbu části obce Bedřichov v Jizerských horách. Mnohé pískovcové komíny roubených chalup bývaly zdobené nástavci, tzv. bubáky, jak dokládá autorův akvarel z roku 1961 usedlostí čp. 16 v Malé Skále-Vranovém a čp. 1 v Líšném-Libentinách. Jelikož Železnobrodsko a Jablonecko je krajem, kde v poválečném období bylo stále více objektů tradiční lidové architektury využíváno k rekreačními účelům, je tato významná a reprezentativní regionální monografie přínosná i pro vlastníky rekreačních chalup. Mnozí jejich majitelé v knize najdou dokladový materiál i “inspiraci” k zachování původního stavu objektů lidového stavitelství.

Krajem skla a bižuterie