U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Třetí nejstudenější

Kategorie: Víkend | Autor: VS

Astronomická kalendářní zima začne letos 22. prosince v 8 hodin 43 minuty, tehdy, když Slunce vstoupí do znamení Kozoroha. Podle naší nejdelší pozorovací řady od roku 1771 v Praze – Klementinu je průměrná prosincová teplota 0,7 °C. Od roku 1981 jsme měli jenom šest prosinců s teplotou blízkou tomuto dlouhodobému průměru a pouze tři prosince byly studené s podprůměrně zápornou teplotou. Ten nejstudenější v roce 1996 měl průměrnou teplotu minus 2,32 °C. Zato devět prosinců bylo teplotně nadprůměrných. Rekord drží prosinec roku 1985 s průměrnou teplotou 4,94 °C. Pražská teplota uprostřed města vyhřátého topením a výfukovými plyny je samozřejmě vyšší než celorepublikový průměr. Když meteorologové studovali nedávné klima a spočítali průměrnou prosincovou teplotu v celé naší republice za období od roku 1961 do roku 1990, dospěli k zápornému číslu minus 1 °C. Touto teplotou se prosinec u nás stal třetím nejstudenějším měsícem po lednu a únoru. Z historické literatury je vidět, že kronikáři si spíše všímali výjimečně teplého počasí. Například v kronice města Bystřice nad Perštejnem se praví: “Roku 1710 v městě Brně okolo Štědrého dne, jako i Boží narození, takoví pěkní dnové následovaly, že lidé bez kabátu, ano také bosi, choditi mohli.” A co nám říkají pranostiky? “O svatém Mikuláši často snížek práší,” ale také: “Svatý Mikuláš splachuje břehy.” S přibývajícím prosincem se stále častěji hovoří o zimě: “O svaté Albíně schovej se do síně.” “Na svatého Tomáše, zima se rozpráše.” “Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.” Štědrý den je ale výjimkou: “Na Adama a Evu čekejte oblevu.”

Třetí nejstudenější