U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Napijete se před jízdou?

Kategorie: Volný čas | Autor: Jiří Svoboda

Vždy při projednávání změn zákona o provozu na pozemních komunikacích se pravidelně objevují návrhy na liberalizaci předpisů, které u nás zakazují řidičům řídit pod vlivem alkoholu.

Jedním z argumentů bývá poukazování na to, že v zemích západně od nás smí mít řidič při kontrole v krvi určité množství alkoholu. Pravda je však taková, že v současné době všechny civilizované země směřují ke snižování tohoto množství od původní hranice zhruba 0,8 promile například na 0,5 v Rakousku nebo 0,2 ve Švédsku, někde pak až na 0,00 pro řidiče profesionály. A například v Německu je při způsobení nehody alkohol přitěžující okolností. Vraťme se ale do našich zemí. I přesto, že u nás je alkohol za volantem zakázán, při každé větší kontrolní akci je zjištěna řada řidičů s alkoholem v krvi. Statistiky nehod jsou také zcela jednoznačné – v celé řadě havárií hraje alkohol hlavní roli. Zejména v období nejrůznějších svátků je alkohol jedním z hlavních “povzbuzovačů” dobré nálady. Mnozí se mylně domnívají, že pokud neusednou za volant hned po popíjení, stačí několik hodin spánku k tomu, aby se veškerý alkohol z těla odstranil. Bohužel žádný skutečně ověřený recept na to, jak zvýšenou hranici alkoholu v krvi rychleji snížit, neexistuje. Odbourávání alkoholu je dáno určitými objektivními procesy, probíhajícími v organizmu. Existují samozřejmě individuální rozdíly, které závisejí na věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu, pohlaví, předchozí konzumaci potravy apod. Za hodinu se tělo může zbavit zhruba 0,1 promile alkoholu. Není přitom důležité, zda člověk spí nebo sportuje. Ani černá káva nebo tučná jídla nemají žádoucí účinek. A nějaká zázračná pilulka proti opilosti neexistuje. Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol a následná “kocovina” s celkovým útlumem. Výsledky výzkumů jasně ukázaly, že již hodnota kolem 0,2 promile v krvi způsobuje prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. U takového člověka vzrůstá tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje jeho sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti. Velmi nebezpečné je to, že si takto alkoholem ovlivněný řidič svůj stav neuvědomuje a naopak má sklon se přeceňovat. Při zhruba 0,5 promile alkoholu v krvi k tomu přistupuje pronikavě prodloužená doba reakce. Dále roste přeceňování vlastních schopností, oči se obtížně přizpůsobují přechodu ze světla do tmy a naopak, zhoršuje se vnímání barev (například červené), snižuje se schopnost soustředění, špatně se odhadují vzdálenosti, nastávají poruchy rovnováhy (zkuste si pak sednout na kolo nebo motocykl). Řidič, který řídí pod vlivem alkoholu, porušuje zákon a musí počítat s následky svého jednání. Již z výše uvedených faktů je jasné, že se při ovlivnění alkoholem výrazně zvyšuje riziko dopravní nehody. Proto, pokud máte za sebou bouřlivou oslavu s alkoholem, na řízení auta zapomeňte. Na silnici totiž nejste sami, a tak neohrožujete jenom svůj život, ale také životy všech ostatních.

Napijete se před jízdou?