U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Ještě jednou k dokladům řidiče

Kategorie: Volný čas | Autor: Pavel Faus, Foto Martin Mašín a ZI

V minulém čísle jsme přinesli článek o potřebných dokladech a dalších náležitostech, které musí mít řidič motorového vozidla. Dnes se k tomuto tématu vracíme s malým upřesněním a dalšími údaji, které se vám mohou hodit.

Z potřebných dokladů   je to především řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, dříve nazývané jako “osvědčení o technickém průkazu vozidla” – OTP (jak jsme uvedli i v našem článku), známé také jako “malý technický průkaz”, a doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, dříve označovaný jako “povinné ručení”; nově toto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb. Po uzavření smlouvy vydá pojistitel doklad o pojištění odpovědnosti, v němž je uvedena doba jeho platnosti, proto ústřižek složenky o zaplacení pojistného s sebou nevozíme (jako dříve), založíme jej k pojistné smlouvě.Uvedené dokumenty předepisuje zákon č. 361/2000 Sb. Dalším dokladem je občanský průkaz nebo pas, podle zákona o občanských průkazech. Řidiči starší šedesáti let musí mít také potvrzení o lékařské prohlídce.Jízda bez dokladu o pojištění může být otaxována pokutou až 500 Kč ve správním řízení, za jízdu s vozidlem, na které není uzavřeno pojištění odpovědnosti, může být uložena pokuta až dvacet tisíc korun, navíc hrozí zákaz řízení pozastavením řidičského oprávnění až na jeden rok a vyřazení vozidla z registru vozidel.Důležité je i označení vozidla. Na zadní tabulce registrační značky musí být vylepeny kontrolní červená nálepka stanice technické kontroly a zelená kontrolní nálepka stanice měření emisí s vyznačenou dobou platnosti. Osvědčení o měření emisí je přílohou technického průkazu, nevozíme jej ve vozidle, jsme povinni předložit ho pouze stanici měření emisí při pravidelném měření a stanici technické kontroly před pravidelnou technickou prohlídkou; policistům při kontrole poslouží zelená nálepka.Obě tabulky registrační značky musí být k vozidlu přišroubovány nebo přinýtovány, pouhé vtlačení do plastového rámečku nestačí. Při jízdě po dálnici musíme mít dálniční známku.Při cestách do zahraničí jsou potřeba další doklady. Protože zvláště otázka řidičského průkazu je složitější – v současné době u nás existuje několik druhů řidičských průkazů, z nichž některé v určitých zemích platí, jiné ne, někde je třeba mezinárodní řidičský průkaz – budeme se této problematice věnovat podrobněji příště. A určitě vás před zahraniční dovolenou budou zajímat i povolené rychlosti v té které zemi, případně to, zda si můžete před cestou dát pivo nebo skleničku vína.

Ještě jednou k dokladům řidiče