Komín pro přetlakové kotle

Komínový systém HELUZ Klasik má nově širší možnosti použití. Díky evropskému certifikátu ho lze nyní využít i pro přetlakový provoz do 200 Pa, tedy pro kotle s ventilátory, a zaplňuje tak prázdné místo na trhu.

 

Komín HELUZ Klasik je vhodný pro kotle i krby. Šamotové vložky pro odvod spalin odolávají vysokým teplotám, kyselinám a korozi a společně s tepelnou izolací a keramickou komínovou tvarovkou vytváří celistvý komínový průduch, který odolává teplotním i vlhkostním změnám. Systém se doposud používal pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin (tzn. pro atmosférický provoz), nyní jej lze používat pro přetlakový provoz. Výhodou systému Klasik je také jeho cena, která je nižší než u ostatních systémů (Metal, Multi a Izostat), které bylo do této doby možné pro kotle s ventilátorem používat.

 

Komín je tvořen třívrstvým systémem – šamotovou vložkou, tepelnou izolací a broušenou cihelnou komínovou tvarovkou – se zadním odvětráváním, které zajišťuje správnou funkci komínu. Vyrábí se s trojím vnitřním průměrem komínových vložek, a to 160, 180 a 200 mm.
Systém HELUZ KLASIK je možné kombinovat s jakýmkoliv jiným komínovým systémem HELUZ (kromě systému MINI) včetně celé, poloviční nebo dvojité prázdné šachty. Lze jej použít i pro rekonstrukce komínů.

Více informací najdete na www.heluz.cz/kominy-heluz/.

Princip přetlakových kotlů
Kotlové těleso se skládá ze spalovací komory a trubkového výměníku. Na zadní stěně kotlového tělesa jsou navařena hrdla pro vstup a výstup otopné vody. Kotlové těleso je izolováno zdravotně nezávadnou izolací vloženou pod ocelovým pláštěm.
Přetlakový hořák, který je buďto plynový nebo olejový,  je zaústěn do středu spalovací komory, ve které dochází k obratu spalin do protisměru. Vracející se spaliny vnikají do spalinových trubek, ve kterých jsou umístěny vířiče spalin, ty prodlužují cestu spalin a tak je využito tepla ze spalin a zvyšuje se výkon kotle.

TEXT: REDAKCE
FOTO: HELUZ

Komín pro přetlakové kotle