Kočičí procházky

Štíty domů i chalup bývaly odedávna vizitkou jejich majitelů. Vypovídaly o jejich movitosti, společenském postavení i vztahu ke kráse.

Štít s balustrádou a záklopem ve Tříči

Výzdoba štítu se soustřeďovala hlavně ve štítovém průčelí domu, orientovaném do návsi či k hlavní komunikaci. Lišila se podle jednotlivých regionů. Zděné trojúhelníky štítů nás okouzlují štukovými pilastry, patkami, hlavicemi či volutami hlavně na jihu, západě i východě Čech, lomenice s umně poskládanými a vyřezávanými prkny na jejich severovýchodě, hrázděné štíty i břidlicové „pexeso“ zejména na území Lužických a Jizerských hor. My si připomeneme krásu dřevěných lomenic, nářečně zvaných též bedro, hlaviny, peření či svisla, v Pojizeří, Podkrkonoší a Českém ráji.

Prosté i členěné

V těchto oblastech samozřejmě nacházíme u některých staveb i jednoduché typy štítů, skládané pouze z nezdobených prken. Bývají kladena svisle na sraz vedle sebe nebo překládána, popřípadě jsou spáry zakryty lištami. K jednodušším patří i štíty šikmo bedněné s prkny kladenými vstřícně, tedy rovnoběžně se střechou, nebo klasovitě, kolmo k její rovině.

V obci Jesenný na Semilsku je pod střapatou stříškou v koruně štítu schována také kočičí procházka

Náročněji řešené lomenice, které jsou typické zejména pro oblast českého pojizerského domu, bývají členěny do tří až čtyř horizontálních pásů nebo do více různě tvarovaných polí (někde šachovnicově skládaných). Nejkrásnější lomenice vznikaly od konce 18. po celé 19. století v česky mluvících oblastech v Podkrkonoší – v horním Pojizeří, na Železnobrodsku, Turnovsku, Semilsku, Jičínsku a v okolí Nové Paky, Lomnice nad Popelkou a Hořic.

Kočky mají sněm

Bezesporu nejkrásnější jsou lomenice, v nichž je zhruba uprostřed jednoduchá nebo dokonce dvojitá balustráda s malými okénky. Jde o zábradlíčko, složené z vyřezaných kuželek = balustrů. V severovýchodních Čechách, kde se tyto kuželkové vlysy nejčastěji vyskytují, se jim říká „kočičí procházka“. Ne však proto, že by se za jejich kuželkami protáhla kočka, ale proto, že svým tvarem připomínají obrys sedících koček při pohledu zezadu.

Lomenice s ozdobnou balustrádou na jedné z tradičních chalup v Pasekách nad Jizerou – Havírně

V Podkrkonoší, na Semilsku, Turnovsku, Jičínsku, v okolí Nové Paky, Lomnice nad Popelkou a Hořic uvidíme štíty domů s balustrádami předstupujícími vlastní plochu štítu; většinou jsou vyneseny dvojicí profilovaných, popř. i jinak zdobených lišt (především oblast Lomnicka, Jilemnicka a Novopacka). Směrem na jihovýchod se pak dostaneme do Železného Brodu, kde je znát vliv všech okolních oblastí (Pojizeří i Podkrkonoší). Štíty domů zde mají mnoho podob, ale „kočky“ tu nejsou úplně typické, spíše jsou vzácností. Lomenice s kuželkovým vlysem může být ukončena valbičkou (skosením střechy), která často ukrývá tzv. záklopové prkno s nápisem a datací domu. Jindy bývá vrchol štítu zakončen dekorem „slunce“ – paprskovitě složenými prkénky, a vše je doplněno vyřezávanými lištami, někdy sdruženými do svazků (lidově „vánoček“). Ty ostatně najdeme i na ostění oken či bednění pavlačí roubených chalup.

Krásné lomenice s balustrádami najdeme i na severním Kokořínsku, v okolí Dubé a na Litoměřicku. Jsou mimořádně náročně řešené a bohatě zdobené. Proč se o nich zmiňujeme? Mají totiž místo obvyklých dělicích lišt kuželky na způsob slepé balustrády. Tady zkrátka sněmují placaté „kočky“.

Chalupa čp. 94 v Pasekách nad Jizerou s dvojitou kočičí procházkou

Lomenice se v některých regionech, např. v Podkrkonoší, natíraly pestrými barvami – červenou či zelenou, někdy šedou, krycí nebo dekorativní lišty a prvky bíle. Ve východních Čechách, na Českomoravské vysočině nebo na Valašsku se zase bílily a doplňovaly nápisy a dekorativními malbami, většinou s rostlinnými motivy.

Minulý čas je bohužel namístě. Na mnohých chalupách se lomenice s kočičími procházkami nejen nenatírají, ale ani neopravují. Atak možností, kde můžeme obdivovat tento velmi pěkný ozdobný prvek, zvolna ubývá. Ve veliké výhodě jsou lomenice památkově chráněných chalup, jak dokládá i Běliště v Železném Brodě.

http://www.cesky-raj.info/dr-cs/lidova-architektura/cesky-raj /beliste-expozice-mestskeho-muzea-zelezny-brod.html

TEXT: MARIE RUBEŠOVÁ A HANA VESELÁ
FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ A HANA VESELÁ

Kočičí procházky