U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VČELAŘŮV rok (IV.)

Kategorie: Volný čas | Autor: Mgr. Luděk Sojka

Vlednu bývají chaty i chalupy zasypány sněhem. Nejinak je tomu i s úly, v nichž přezimují včelstva. V přírodě se zima projevuje jako období vegetačního klidu. Někteří živočichové zpomalují pochody ve svých tělech. Včely překonávají zimu v jisté aktivitě, seskupí se kolem matky a vytvoří kolem ní několik vrstev. Při poklesu venkovní teploty pod 0 °C vytvářejí uzavřený útvar – chomáč, v němž poslední vrstva včel směřuje hlavami do středu. V silných mrazech je uvnitř teplota v rozmezí od 20 °C do 30 °C, pod nulu neklesne ani na povrchu chomáče. Jsou-li včelstva řádně zakrmena a dobře na zimní období připravena, vydrží včely takto uspořádané bez většího proletu až do jara.

   Při vnějším oteplení včely využijí každou možnost k vyprázdnění tzv. výkalových váčků. Nejpodstatnější pro existenci včelstva v zimním období je zajistit mu klid. Jsou-li včelstva jakýmkoliv způsobem vyrušována, chomáč se rozvolňuje, jeho vnitřní teplota klesá a naopak stoupá spotřeba zásob. Při příliš vysoké spotřebě potravy se velmi rychle plní výkalové váčky a jakmile obsah váčku převýší polovinu tělesné hmotnosti včely, ty začnou kálet v úlu. Důsledkem je okamžité ohrožení úplavicí.

   Změny venkovní teploty (časté oteplování) pro včely nejsou vhodné. Naopak je lepší stálá zima s mrazy, ovšem ne příliš dlouhá. Když totiž dojde v lednu k delšímu oteplení, matka začne klást. Dělnice pak musí plod živit ze svých tělesných rezerv, a tím se oslabují. Přitom pro jarní rozvoj včelstva je důležité, aby zimní produktivní včely žily dlouho.

   Ani včelař v zimě nezahálí, byť je jeho přímá práce se včelstvy omezena. Především zajišťuje jejich klid. Kontroluje, zda např. větve stromů se při větru nedotýkají úlů, zda včelstva neruší ptactvo a myši. Po ošetření proti varoáze včelař předkládá směsný vzorek zimní měli (spadu v úlu) k laboratornímu vyšetření. Roztoč Varroa destructor je stále velmi agresivní, byť metody boje s touto nemocí jsou u nás na vysoké úrovni. Důležitá je také častá kontrola letáku – česna a odstraňování navátého sněhu. Svědomitý včelař také čas od času naslouchá zvuku uvnitř úlu. Silné bzučení dává najevo nepřítomnost matky nebo rušení myši vniknuvší do nitra úlu. Za normálních okolností se v čase kolem poledne z úlu ozývá tichý a trvalý šum.

   Včelař se v tomto období věnuje i údržbě zařízení, přípravě rámků, zatavování mezistěn. Staví nové úly a přemýšlí, jak zlepšit ekonomické výsledky své práce. Nezapomíná ani na studium včelařské literatury a další formy sebevzdělávání. Jeho prvním rádcem a pomocníkem je odborný časopis Včelařství, který vydává Český svaz včelařů.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO JOSEF SOVA

VČELAŘŮV rok (IV.)