U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

EKONOMICKÉ VYTÁPĚNÍ

Kategorie: Finance | Autor:

Jaké vytápění je v současné době nejekonomičtější? V chalupě býváme jen od pátku do neděle.

(L. J., Pardubice)

Zatím je nejlevnější vytápění dřívím, jehož cena však závisí na místě nákupu. Za ním následuje topení uhlím, kvalita zejména hnědého uhlí však není valná a váš komín bude obtěžovat široké okolí nepříjemným kouřem. O málo dražší je zemní plyn, ale ten na náš venkov dosud ve větším rozsahu nepronikl. Jestliže máte poblíž chalupy pilu nebo nějaký dřevo-zpracující podnik, můžete použitelný dřevní odpad odkoupit za doslova symbolickou cenu; musíte si jej však zpravidla sám naložit a odvézt – případnou dopravu byste platil několikrát dráž než cenu dřeva.

Cenový přehled běžných druhů paliv (vychází z počtu 24 víkendů za rok a okamžité potřeby 50 kWh/víkend, což představuje 1200 kWh za rok):

Druh paliva    
   
   Cena za měrnou    Účinnost    Výhřevnost    
   Roční

   
   
   
   jednotku    
   zdroje    
   
   
   
   platba

   
   
   
   Kč/1 kg (1 kWh, 1 m3) %    
   kWh/kg nebo m3    Kč

Palivové dříví    
   
   0,90    
   
   65    
   4    
   
   415,2

Černé uhlí    
   
   2,31    
   
   67    
   8,5    
   
   487,2

Hnědé uhlí    
   
   1,47    
   
   65    
   5    
   
   542,4

Brikety    
   
   2,19    
   
   67    
   6,4    
   
   613,1

Zemní plyn    
   
   4,55    
   
   80    
   9,28    
   
   735,5

Dřevní brikety    
   
   2,70    
   
   70    
   5,42    
   
   854,4

Koks    
   
   
   4,05    
   
   70    
   7,6    
   
   914,4

Elektřina akumulační    
   0,61    
   
   98    
   1    
   
   993,7

Lehký topný olej    
   10,20    
   
   80    
   11,38    
   
   1344,0

Elektřina pro přímotopy    0,91    
   
   99    
   1    
   
   1480,5

Propan ze zásobníku    
   16,15    
   
   80    
   12,8    
   
   1893,6

K platbám za elektrické vytápění je nutno připočíst stálé měsíční poplatky (závisí na druhu topení a velikosti jističů).

Výhřevnost jednotlivých druhů dřeva:

Palivo    
   
   Výhřevnost na 1 kg

   
   kcal    
   kJ    
   kWh

Smrk    
   3900    
   16 200    
   4,5

Borovice    3800    
   15 800    
   4,4

Bříza    
   3700    
   15 500    
   4,3

Dub    
   3600    
   15 100    
   4,2

Topol    
   3550    
   14 800    
   4,1

Javor    
   3500    
   14 800    
   4,1

Buk    
   3450    
   14 400    
   4,0

EKONOMICKÉ VYTÁPĚNÍ