U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KNIHY

Kategorie: | Autor:

BIOZAHRADA Annelore a Susanne Brunsovy Plot, 199 Kč (v e-shopu www.plotknihy.cz za 159 Kč), 144 stran Přírodní pěstitelství ovoce a zeleniny neobohacuje pouze náš jídelníček, ale odhaluje souvislosti mezi světem rostlin a zvířat, zemí, vesmírem a člověkem. Pozorovat klíčení a růst rostlin a pomáhat jim v tomto procesu, prožívat neustále se měnící hru přírodních dějů přináší radost z práce pod širým nebem. Autorky nabízejí poznatky potřebné k úspěšnému pěstování a sklizni zdravého ovoce a zeleniny bez chemických látek. Praktická kniha s mnoha tipy pro každého, kdo ocení křupavé saláty, voňavá rajčata, aromatické koření a lahodné ovoce z vlastní zahrádky.

ENCYKLOPEDIE tulipánů, hyacintů, begonií a dalších okrasných cibulnatých a hlíznatých rostlin Lenka Křesadlová, Stanislav Vilím Computer Press, 616 stran, 1267 Kč Hlíznaté a cibulnaté rostliny patří k nejoblíbenějším okrasným rostlinám. Pro všechny zájemce o tyto skupiny rostlin je určena tato encyklopedie, která pochází z pera zkušených odborníků. Obecná část přináší mimo jiné informace o přírodním rozšíření těchto rostlin, o historii jejich pěstování, seznamuje s jejich morfologií, pěstováním atd. Speciální část je zaměřena na podrobné představení známých druhů.

ZAHRADNÍ JEZÍRKA – úpravy a renovace Peter Hagen Grada, 160 stran, 299 Kč Kniha se obrací na majitele zahrad, kteří chtějí svoje stávající zahradní jezírko renovovat nebo nějakým způsobem upravit. Jedná se například o dodatečné začlenění potoka nebo vodopádu, o různé vodní hříčky a jejich efektní umístění, o kameny, plastiky a dekorativní předměty u vody, o světlo ve vodě a u vody. Čtenář se dozví o vhodných materiálech i nových technikách. Četné návody typu „krok za krokem“ vám ukážou cestu, jak pečovat o své jezírko.

PŘÍRODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY Josef Chybík Grada, 399 Kč, 272 stran Kniha doc. Ing. Josefa Chybíka, CSc., pedagoga Fakulty architektury VUT v Brně, je určena zájemcům o život v souladu s přírodou, architektům, studentům a stavebníkům ekologicky příjemných budov. Představuje přírodní obnovitelné stavební materiály rostlinného i živočišného původu, jako je sláma, rákos, konopí, ovčí vlna, celulóza, produkty ze dřeva a korku, a také hlínu. Ukazuje jejich využití v nových i rekonstruovaných objektech, všímá si jejich fyzikálních a užitných vlastností. Na příkladech realizovaných staveb jsou představeny způsoby, formy i úskalí, která nastávají při práci s přírodními materiály.

***

Knížky z nakladatelství Grada a Computer Press si můžete objednat písemně na adrese: Časopisy pro volný čas, s. r. o., Táborská 979/5, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: knihy@provolnycas.cz, nebo SMS na čísle 9000903 ve tvaru: CVC_KNIHY_NAZEV KNIHY_JMENO_ADRESA. Cena SMS je 3 Kč, _=mezera.

Prosíme, při objednání uvádějte svoje telefonní číslo!

Popisy k obrázkům

KNIHY