U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Co je rekuperace?

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Při rekuperaci se vzduch přiváděný do vytápěného prostoru budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperační jednotce odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu. Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 80 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za výbornou. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k “rekuperaci chladu” – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným ochlazeným vzduchem. Ekonomická návratnost rekuperace chladu je dokonce asi 3x vyšší, než rekuperace tepla.

Výhody vytápění s rekuperací

* úspora nákladů na vytápění a větrání

* využití všech energetických zisků v domě z provozu domácnosti pro předhřátí větracího vzduchu: například rychlý přenos tepla z osluněných oken nebo z teplovzdušného krbu do dalších místností

* možnost připojení solárních systémů (vzduchových kolektorů a okenních kolektorů)

* rychlý zátop s pružnou regulací teplot

* účinné letní noční “předchlazení” interiéru

* záruka hygienicky nutných trvalých a řízených výměn vzduchu v domě

* filtrace cirkulačního a větracího vzduchu a vyloučení vzniku plísní

* teplonosné médium (cirkulační vzduch) se rozvádí zároveň se vzduchem větracím, případně s chladicím

* vyloučení rizik, která souvisí s teplovodními rozvody.

Co je rekuperace?