Když šumí déšť…

Rubrika: Inspirace

Déšť není žádná pohroma. Pokud není srážek moc a pokud máme na domě funkční okapy.

Z polozapuštěného sudu lze dešťovou vodu snadno nabrat do konve

Podokapní žlaby nebo-li okapy jsou důležitým doplňkem střech. Zachytávají srážkovou vodu a odvádějí ji okapními svody do bezpečné vzdálenosti od domu, obvykle do kanalizace či do drenáže. Kdybychom nechaly vodu volně stékat ze střechy, hrozilo by podmáčení stavby, průsak vody do zdí a poničení omítky na domě. Tím by došlo ke znehodnocení celé stavby a také ke snížení její životnosti.

Voda ze střechy končí v sudu

Chataři a chalupáři, jejichž stavení jsou od obecní kanalizace daleko, si často musí poradit jinak. Dešťovou vodu zachytávají do nejrůznějších nádob a pak s ní zalévají na zahrádce, nebo ji od domů odvádějí vyspádovanými kanálky, vysypanými štěrkem a kamením. Chalupy ve svahu mohou mít přímo pod střechou místo okapu úzký či širší betonový kanálek, který vodu odvede do bezpečné vzdálenosti.

Pravidelné kontroly jsou nutné

Pro funkčnost okapového systému je důležité, aby žlaby, svody i spojovací kolínka byly čisté a průchodné. Okapy zanesené spadaným listím a navátými nečistotami se mohou ucpat a při dešti může voda začít přetékat přes jejich okraj. Pokud takové „rizikové“místo zaregistrujeme, je nevyšší čas okapy zkontrolovat a vyčistit.

Lapač nečistot v zaústění žlabu do svodu

Kromě listí a drobných větviček můžeme v okapu objevit i úlomky střešních tašek, které snadno prorostou mechem. Kdybychom je nechali svému osudu, může se stát, že se v mechu uchytí nějaké semínko a za pár let poroste z okapu třeba bříza. Podobným lapáliím předejdeme, když po celé délce žlabů nainstalujeme okapovou mřížku, nebo alespoň do zaústění žlabu do svodu vložíme lapač, který hrubé nečistoty rovněž zachytí.

Ze žlabu voda steče po řetězu do skruže, zapuštěné do dlažby a naplněné kameny

A když už budeme při čištění okapových žlabů a rour stát na žebříku, věnujeme pozornost i proděravělým a netěsnícím místům. Malá poškození je možné opravit trvale elastickým klempířským tmelem, díly s větším poškozením raději vyměníme.

Místo svodu řetěz

Někdy se majitelé domů rozhodnou i pro méně tradiční řešení svodu. Nahrazují jej řetězem, který navléknou na kovovou tyčku, a tu pak usadí v kotlíku. Tady musíme počítat s tím, že voda, stékající po řetězu, bude odstřikovat, a to tím víc, čím více jí poteče a také čím silnější vítr bude foukat. Konec řetězu je vždy vhodné v zemi upevnit, nejlépe většími kameny.

TEXT: MARTINA LŽIČAŘOVÁ
FOTO: PAVEL VESELÝ, ZDENĚK ROLLER, KAROLÍNA NÉMETHOVÁ, ČESKÝ KUTIL.CZ, MARTINA LŽIČAŘOVÁ

Když šumí déšť…