U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kamna pro nové tisíciletí

Kategorie: Příloha – teplo domova | Autor:

V Rakousku a Německu se již běžně staví kamna na dřevo s vynikajícími parametry – pouhými třemi kubíky dřeva za sezónu vytopí celý rodinný domek a obsluhují se jen dvakrát za 24 hodin. Konstrukci a provoz kamen lze navíc vylepšit poloautomatickým štítem (stará se o regulaci ohně a hoření), nebo plnoautomatem na přikládání paliva. V praxi to znamená, že se na podzim zatopí a pak už se o kamna (respektive zásobník paliva) 2 až 3krát za zimu stará pouze firma dodávající palivo – například pelety. Základ konstrukce novátorských kamen spočívá v dokonalém sendvičovém ohništi, kde vzniká teplota okolo 1000 °C zplynováním suchého dřeva (jedno přiložení představuje 8 až 10 kg paliva). Vzniklé teplo až z 90 % jímají keramické tahy provedené ze speciálního materiálu, který teplo postupně uvolňuje do uzavřeného prostoru kamen. Jejich povrch s teplotou 45-50 °C po celých 24 hodin předává příjemné teplo.

Kamna pro nové tisíciletí