U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Bobkovišeň lékařská

Kategorie: Zahrada | Autor: ALA, FOTO ALADIN AGENCY

(Prunus laurocerasus)

Ve své domovině, tedy v jihovýchodní Evropě a Malé Asii, vytváří mohutné keře, dorůstající výšky 6 m. U nás nebývají řídce polokulovité keře bobkovišně vyšší než 2 m. Mají hezké kožovité elipsovité listy, dlouhé 10 až 15 cm, které zůstávají na keři celoročně. Květy, bílé husté štíhlé hrozny, se objevují v průběhu května až června. Plody jsou drobné peckovičky, po požití jedovaté. Bobkovišeň nejlépe roste na polostinných chráněných místech s propustnou, výživnou alkalickou půdou. Nejsou pro ni vhodné lehké půdy, ale ani těžké, jílovité a zamokřené. Ve vyšších polohách může namrzat, ale dobře obrůstá. Mladé výsadby chráníme přikrývkou u kořenů, zástěnou proti převládajícím větrům a proti zimnímu oslunění. Při nedostatečné sněhové pokrývce v zimě také zaléváme. Zvěř tento keřík neokusuje.Bobkovišeň vysazujeme zjara z kontejneru nebo s kvalitním kořenovým balem. Často se vysazuje před porosty rododendronů a kombinuje se s cesmínami a hlohyní. Dá se vysazovat také do nádob, ale musí se v zimě dobře zabezpečit proti promrzání. Další možností je použít ji do volně rostoucích živých plotů; většinou ve směsi s jinými dřevinami, ale i jednodruhový plot je zajímavý. Řez omezujeme na odstraňování suchých a nemocných větví, i když snese i hlubší. Uvedený druh nikdy neřežeme v zimním období. Tradičně se u nás pěstují hlavně otužilé odrůdy ‘Schipkoensis’, ‘Caucosica’ a ‘Zobeliana’.

Bobkovišeň lékařská