U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SKLÁDÁCÍ STŮL

Kategorie: Zahrada | Autor: red

Hodí se na zahradu, terasu nebo i na balkon. Tvoří jej laťová deska a podstavec ze dvou rámů. Výroba stolu není příliš náročná. Ten náš má rozměry 65 x 64 cm a je vysoký 40 cm, ale velikost můžeme snadno přizpůsobit svým požadavkům.

Pracovní postup:

Všechny připravené latě přebrousíme skelným papírem. Nejdřív vyrobíme oba rámy pro podstavec. Větší rám zhotovíme z latí dlouhých 68 a 62 cm. Ty spojíme v rozích na čep a zalepíme (obr. 1, detail D). Stejně vyrobíme i druhý, menší rám. Na něj použijeme latě dlouhé 56 a 50 cm. Protože hrana horní latě tohoto rámu dosedá v provozní poloze na svlak (příčnou lať) stolní desky, musí být tato hrana po celé své délce zkosená v úhlu asi 45 ° (obr. 1, detail C). Pro vytvoření pohyblivého spoje obou rámů podstavce si oba rámy složíme na rovné ploše do sebe tak, aby po obvodu mezi menším a větším rámem zůstala všude mezera 1 cm (obr. 3). Ve vzdálenosti 29 cm od horního okraje většího rámu oba rámy na bočních stranách provrtáme. Vzniklými otvory protáhneme dva kovové čepy s hlavičkou a na vnitřní straně zajistíme závlačkou. Aby takto vytvořené panty hladce fungovaly, podložíme hlavičku čepu i závlačku vždy jednou slabší podložkou, mezeru mezi dřevem rámů také jednou silnější nebo několika slabšími podložkami (obr. 1, detail B). Desku stolu zhotovíme z latí, připevněných pomocí vrutů na 2 svlaky. Jeden svlak umístíme 2 cm, druhý 10 cm od okraje latí (obr. 2). Na první svlak upevníme pianovým závěsem horní část většího rámu (obr. 1, detail A). Druhý svlak slouží současně jako zarážka pro menší rám podstavce. Stůl v provozní poloze zajistíme dvěma kolíky tvaru “L”, protaženými druhým svlakem a horní latí menšího rámu (obr. 1, detail C).

Materiál na stolní desku:

13 latí o rozměrech

65 x 4 x 3 cm

2 latě 62 x 5 x 3 cm

1 pianový závěs

dlouhý 62 cm

52 vrutů

Materiál na rámy podstavce:

2 latě o rozměrech

68 x 5 x 3 cm

2 latě 62 x 5 x 3 cm

2 latě 56 x 5 x 3 cm

2 latě 50 x 5 x 3 cm

2 kovové čepy o o/ 10 mm s hlavou a otvorem pro závlačku

4 podložky silné 1 mm

12 podložek silných 1,5 mm

2 “L” kolíky

Obr. 1 Skládací stůl

A Stolní desku a rám podstavce spojuje pianový závěs

B Spojení vnitřního a vnějšího rámu pomocí kovového čepu s hlavou a závlačkou a několika podložek

C Rám, opírající se o lištu stolové desky, zajišťuje na svém místě “L” kolík

D Rohový spoj rámu na čep

KRESBY JOSEF ŠŤASTNÝ

SKLÁDÁCÍ STŮL