Kam se hodí pergola?

Rubrika: Zahrada

Pergola patří k okrasným prvkům zahradní architektury. Její název, odvozený z latinského pergula, pergere = krýti, naznačuje, že slouží především k vytvoření krytého místa nebo zákoutí.

Pergola s popínavými rostlinami slouží k vytvoření příjemného krytého zákoutí pro posezení u chaty

Pergola má lehkou konstrukci, většinou porostlou popínavými rostlinami. A co se pod ní může skrývat? Nejčastěji příjemné zákoutí pro odpočinek, jídlo, povídání s přáteli. Pergoly však slouží také ve formě loubí jako komunikační prvek propojující různé části zahrady, jejichž význam se tím zdůrazňuje. Pergola může stát na terase u domu, ale stejně tak dobře poslouží třeba jako přístřešek pro auto.

Podle způsobu užití můžeme pergoly rozdělit na vchodové, brány, loubí, rohové, dělicí, pergoly pro posezení, přístavby ke stavení nebo podpůrné prvky pro popínavé rostliny.

Vchodové pergoly

Užívají se ke zdůraznění vstupu do domu. Architektura pergoly vstup zvýrazňuje, zvyšuje jeho význam, zeleň a květy vítají návštěvníka a navozují dojem a očekávání příjemného prostředí a pobytu, který by měl návštěvníka čekat uvnitř. U domu s předzahrádkou může vchodová pergola plynule přejít v loubí, které vytváří polokrytý prostor v předzahrádce.

Dřevěná pergola-brána je vhodnou oporou pro vistárii

Podobným typem jako vchodové pergoly jsou brány, často ve tvaru oblouku. Zdůrazňují vstup, vyznačují branku v oplocení, popř. v dělicí pergole vytvářejí prostup do další části zahrady.

Loubí

V zahradní architektuře má význam komunikační. Usměrňuje pohyb návštěvníka a zavádí ho podle záměru tvůrce zahrady na místa, jejichž význam chtěl autor zahrady zdůraznit a na jejichž zajímavost či estetickou výjimečnost chtěl upozornit. Loubí také může vzájemně propojovat jiné, nezahradní objekty, např. dům s dětským hřištěm, bazénem nebo garáží.

Rohové pergoly

Rohové pergoly se staví většinou za účelem vytvořit soukromí a zajistit klid pro uživatele zahrady a jako ochrana před pohledy kolemjdoucích a sousedů. Staví se buď do prostoru zahrady, se dvěma plnými a pevnými stěnami, nebo se k tomu účelu využívají vhodné části oplocení nebo zdiva domu, např. přístavby k domu. Taková přístavba pak může sloužit třeba i jako přístřešek pro auto nebo krytý prostor navazující na vstup do pokoje ze zahrady apod. mohou však být i samostatné, obrostlé rostlinami.

Dělicí pergoly

Účelem dělicích pergol je vizuálně oddělovat jednotlivé části zahrady, např. užitkovou část od okrasné nebo prostory užívané jinak (bazén, hřiště), popř. oddělit od sebe architektonicky odlišné části zahrady. Principem dělicí pergoly je navíc zvýraznit výšky a hloubky zahrady.

Pergoly pro posezení

Konstrukce z masivu u zahradního krbu by časem měla porůst popínavými rostlinami, které nabídnou žádoucí stín

Takové pergoly mají vytvořit pocit klidu a soukromí ve vybrané části zahrady, kde může návštěvník posedět a být chráněn před sluncem. Mohou být uzavřené nebo poskytovat krytý výhled do některé části zahrady a upozorňovat na její květinovou výzdobu nebo jinou architektonickou zahradní zajímavost.

Pergoly pro posezení jsou buď opatřeny pevně osazeným zahradním nábytkem, nebo doplněny mobilním nábytkem, jako jsou zahradní židle, křesla a stolky.

Pro popínavé rostliny

Takové pergoly vytvářejí samostatné plochy, pilíře, brány nebo oblouky ve volném prostoru, bez obrostlé zelení a květinami, které se tak stávají zahradními dominantami. Dělí prostor zahrady a barevností květů popínavých rostlin oživují pohled na zahradu, popřípadě na fádní stěnu domu.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: MARTIN MAŠÍN, PAVEL VESELÝ, MARTIN PITUCHA A G. HAGEDORN

Kam se hodí pergola?