U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Co je ECEAT?

Kategorie: Aktuálně | Autor: ks

ECEAT CZ je nezisková partnerská organizace mezinárodní sítě projektu ECEAT (European Centre for Eco Agro Tourism), jehož ústředí je v Amsterodamu. Tento mezinárodní projekt byl zahájen roku 1992 v Česku, Maďarsku a Polsku. Dnes zahrnuje řadu dalších zemí východní, střední i západní Evropy. Účastní se jej několik stovek venkovských ubytovacích kapacit, kterým kromě odborné metodické pomoci zprostředkovává několik desítek tisíc hostů ročně (u nás asi 3 tisíce osob). Roku 1997 zahájila Nadace ECEAT CZ širší dlouhodobý program “Turistika ve službách rozvoje venkova 19972001”, zaměřený na rozvinutí nedoceněného a pasivního potenciálu našeho venkova v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje formou odpovědné, ekologicky příznivé setrvalé turistiky. Od roku 1999 ECEAT CZ navázal partnerskou spolupráci se Svazem podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice ČR. Posláním ECEAT CZ je pomocí rozvoje šetrné venkovské turistiky podporovat obnovu venkova, iniciovat nové pracovní příležitosti a zároveň přispět k rozvoji odborných schopností nových poskytovatelů služeb ve venkovské turistice. Pro obecní a okresní úřady a zejména pro začínající ubytovatele ECEAT pořádá odborné semináře za účasti zkušených profesionálů. ECEAT zajišťuje propagaci obcí a regionů na domácích i zahraničních výstavách a veletrzích. Vedle produktu Stezky dědictví je druhým hlavním produktem katalog “Zelený prázdninový průvodce”, praxí ověřený úspěšný mezinárodní koncept určený především pro prezentaci a podporu jednotlivých ubytovatelů splňujících standardy ECEAT. Katalog si zájemci kupují, od roku 1993 se prodává v Nizozemí, Belgii a Velké Británii. V současné době se připravuje i jeho česká verze. Katalog ECEAT tak propojuje venkovské ubytovatele s hosty ze zahraničí i tuzemska.

Kontakt:

ECEAT CZ Evropské centrum pro eko agroturistiku Šumavská 31b 612 54 Brno tel. 05/4123 5822 e-mail: eceat@ecn.cz www.eceat.cz

Co je ECEAT?