U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Je váš dům skutečně dobře izolovaný?

Kategorie: Stavba | Autor:

V roce 2003 by mělo podle schváleného plánu dojít k přechodu na tržní ceny energií. Tato zpráva není pro spotřebitele příjemná, ale existuje možnost na ni reagovat nejen “utahováním kouhoutků”, ale také např. izolací nedostatečně zateplených objektů, kde dochází ke zbytečnému úniku tepelné energie. Zateplením je totiž možné ušetřit v některých případech více než 50 % výdajů za energie, nutné k vytápění. Společnost Rockwool, a.s., která je špičkou ve výrobě izolačních materiálů z kamenné vlny, nabízí majitelům domů možnost alespoň základního propočtu energie spotřebované na vytápění, a tím také zjištění stavu zaizolování daného objektu (viz tabulka). Výsledek propočtu má pouze informativní charakter, nelze v něm postihnout veškeré vedlejší aspekty úniků tepla, jakými jsou především izolace oken a podobně. Tento výpočet lze zadat rovněž na internetových stránkách společnosti (www. rockwool.cz), kde lze najít také další relevantní informace. V případě zájmu o konkrétnější rady, jak zvolením vhodného izolačního materiálu zamezit únikům tepla z objektu a uspořit tak náklady na vytápění, volejte bezplatnou telefonní linku společnosti Rockwool, a. s., – 800 120 021.

Je váš dům skutečně dobře izolovaný?