U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jaké jsou technologie zateplení pasivních domů?

Kategorie: Teplo domova – příloha | Autor:

Pasivní domy nabízejí řadu výhod, jako je bydlení v příjemném prostředí a úspory financí na vytápění. V posledních letech se proto lidé stále častěji rozhodují pro stavbu pasivního domu. Díky novým zateplovacím technologiím mohou mít pasivní domy několikanásobně nižší náklady na topení než běžně stavěné domy.

Stavby pasivních domů se vyznačují velmi dobrým zateplením a alternativním zdrojem vytápění. Energeticky pasivní dům nabízí příjemné bydlení, které není zatíženo vysokými platbami za energie. Roční spotřeba tepla pasivního domu je maximálně 15 kWh/m2 obytné plochy (jedná se ale pouze o spotřebu na vytápění, ne na ohřev TUV a provoz elektrických spotřebičů). Obvyklé novostavby postavené podle posledních technických norem mají spotřebu energie na vytápění mezi 80 – 140 kWh/m2. U pasivní -ho domu je to tedy téměř desetkrát méně.

SYSTÉM KONSTRUKCE PASIVNÍCH DOMŮ

Kromě dostatečné tepelné izolace se u pasivního domu klade maximální důraz na vzduchovou těsnost staveb. Únikem vzduchu se ztrácí teplo. Hlavními místy, kudy vzduch uniká, jsou spáry, průchody ve stěnách pro potrubí a elektrické kabely. Kvůli maximálním úsporám tepla se pasivní domy navrhují s nuceným větráním, které v zimě vytápí a v létě chladí. Hlavně v zimním období dochází ke znatelným ztrátám tepla větráním.

KRITÉRIA PŘI STAVBĚ PASIVNÍHO DOMU

Při stavbě pasivního domu je nutné se řídit několika důležitými zásadami.

   Projekt – příprava projektu by měla být zpracovaná od kvalitního projektanta, který má dostatek odborných zkušeností s pří -pravou staveb tohoto druhu. Projekt by se neměl dělit na několik částí, měl by zahrnout kompletní hrubou stavbu, zateplovací systém i vytápění. Nedílnou součástí je také výplň stavebních otvorů (okna a dveře).

   Dodržení projektu – projektant by měl po celou dobu stavby nad ní dodržovat dohled, aby byly striktně dodrženy stavebně-technické parametry jednotlivých částí domu. Jedná se hlavně o tloušťku zateplení, správné provedení zateplovacího systému, ale také další nezbytné technické detaily. Zvláštní důraz by měl být kladen na TZB (technické zařízení budov), tedy topný sys -tém, klimatizaci, vzduchotechniku a přípravu teplé vody. Samozřejmostí je použití takových technologií, které splní náročné podmínky na vysokou účinnost a úsporný provoz.

   Protože se u pasivního domu snažíte maximálně uspořit energii, musíte do něj začlenit také obnovitelné zdroje energie.

   Výběr stavební firmy – v České republice jsou zkušenosti se stavěním v pasivním energetickém standardu na rozdíl od západní Evropy v začátcích. Ne všechny firmy se dostatečně vyznají v zateplovacích materiálech a stavebních postupech při stavbě pasivního domu.

PŘESTAVBA NA PASIVNÍ DŮM

I starší dům lze vhodnou rekonstrukcí přebudovat na pasivní. Záleží potom na navržených úpravách, jako je výměna oken a zateplení objektu a také vytápění. Každý nově stavěný dům lze navrhnout jako pasivní. Nezáleží na konstrukci, tvaru objektu nebo velikosti oken. Každý projektant by měl být schopen navrhnout dům jako pasivní a přitom vyhovět požadavkům na vzhled a začlenění do stávající zástavby.

ZATEPLENÍ PASIVNÍCH DOMŮ

Jednou z důležitých částí pasivních domů, která snižuje spotřebu energie, je zateplení. U pasivního domu musí být zatepleny všechny stěny, střecha i podlaha, aby se zabránilo únikům tepla. Kvůli únikům tepla je vhodné, aby měl dům velmi kvalitní plastová okna, která jsou certifikovaná pro tento typ staveb. Zateplení by mělo být efektivní, to znamená, že je nutné dodržet pracovní postup daný výrobcem zateplovacího systému.

   Při stavbě pasivního domu je nezbytné zateplení pomocí účinné tepelné izolace. Zateplením se zvyšuje tepelný odpor staveb a tím se snižují náklady na topení. Investice do kvalitního zateplení se vyplatí – vložené finanční prostředky dostanete nazpět během několika let díky uspořenému teplu.

   Správně provedené zateplení u pasivního domu musí splňovat určité technické parametry. Je to hlavně výběr vhodného materiálu, součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu, jeho síla a technologie provedení.

   Protože teplo uniká z nemovitosti všemi směry, musí být u pasivního domu zatepleny stěny, střecha i podlahy. Zateplena musí být celá obálka budovy, nesmí zde zbýt nezateplené plochy, kde by vznikaly tepelné mosty. Tepelná izolace pasivních domů bývá poměrně masivní, používají se na ni desky z minerální vaty nebo polystyrenu o síle 30 – 50 cm nebo se používá kombinace speciálních tvárnic, které už obsahují izolant, doplněná termoizolačním systémem.

ZATEPLENÍ STĚN

Cílem je snížení tepelných ztrát budovy. Může se provádět z vnější nebo vnitřní strany, další možností je umístění izolantu uvnitř konstrukce. Nejvýhodnější způsob zateplení stěn je z vnější strany, zdivo je potom schopno akumulovat teplo a jímat případnou přebytečnou vlhkost. Rosný bod se posune na vnější stranu zdi, uvnitř místností potom nekondenzuje vlhkost a netvoří se plísně.

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Při tomto zateplení je nutné správné provedení hlavně z toho důvodu, že střecha chrání nemovitost proti povětrnostním vlivům a vodě. Zateplení střechy musí počítat s možným vznikem kondenzované vody, proto se dělají provětrávané střešní konstrukce. Z tohoto důvodu se používají různé fólie z vnitřní strany kvůli odrazu tepla zpět do nemovitosti. Vnější fólie chrání izolaci proti zatečení vody a zároveň umožňuje vodním párám odcházet ven.

ZATEPLENÍ PODLAH

Podlahou uniká z domu až 15 % tepla. K izolaci se používají desky z polystyrenu o šířce 10 – 30 cm. Další možností jsou lehčené a izolační betony s obsahem perlitu, keramických perel nebo drceného polystyrenu. Podlahu je však vhodné stejně jako u zdí využít k akumulaci tepla.

VNITŘNÍ ZATEPLENÍ

Provádí se hlavně u rekonstrukcí, kde není možné zateplit fasádu z vnější strany. To především kvůli složitému profilu fasády, štukům a u památkové chráněných budov. Systémů vnějšího zateplení je několik: tepelně izolační omítky, termoizolační stěrky, desky z minerální vaty nebo polystyrenu. Zateplení prováděné zevnitř má však značné nevýhody. Zmenší se plocha místností, sníží se tepelná kapacita zdiva na minimum. V zimě zdivo promrzá a vlhne.

ZATEPLENÍ OKEN

Moderní okna obsahují speciální skla, která mají vysoký tepelný odpor a izolačními schopnostmi v mnohém předčí i běžné stěny. Na skle je nanesena kovová vrstva, která odráží tepelné paprsky zpět do místnosti. Nejběžnějším typem skel jsou izolační dvojskla a trojskla.

   Na rámy oken se také používají speciální zateplovací lišty plněné polyuretanem. Jejich cílem je zvýšit tepelný odpor okna.

KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ

Použitím moderního zateplení získáte pouze výhody. Zatímco u stavby nového domu je to z důvodu technických norem nutnost, u staršího domu zvýšíte jeho užitnou i ma -teriální hodnotu. Získáte výhody: zamezení vlhnutí stěn a výskytu plísně v rozích místností, lepší mikroklima – v zimě je dům chráněn proti promrzání a v létě před horkem, snížení nákladů na topení nebo klimatizaci. Při montáži je nutné dodržet postup požadovaný výrobcem zateplovacího systému.

(s využitím podkladů www.e-pasivni-domy.cz)

***

Pasivní dům musí mít důkladně zatepleny stěny, střechu i podlahy.

MATERIÁLY NA ZATEPLENÍ: MINERALNI VATA – má vysokou požární odolnost, impregnaci proti vlhkostí a přirozeně propouští možnou vlhkost a vodní páry. Je vhodná pro střešní konstrukce a odvětrávané fasády. POLYSTYREN – vyrábí se ve více variantách a tloušťkách. Může být tvrzený, perforovaný nebo s příměsí grafitu. Podobně jako minerální vata má univerzální použití k zateplení střech, stěn i podlah. PERLIT – vyrábí se zahřátím na 1000 °C a obsahuje velké množství vzduchových pórů, hodí se především pro výrobu tepelně izolačních a lehčených betonových směsí. POLYURETAN – vytvrzuje se vzdušnou vlhkostí. Za pomoci profesionálních stříkacích pistolí lze velmi rychle zateplit dutiny nebo střešní prostory. Je hořlavý a má velmi dobré izolační vlastnosti. PŘÍRODNÍ MATERIÁLY Drcený papír a celulóza – používá se k zateplení dutin a střech buď ve formě sypké směsi, nebo jako lisované celulózové desky. Sláma – ve formě kvádrů lze slámou obkládat některé dřevěné domy. Má dobré izolační vlastnosti a je vyžadována lidmi, kteří chtějí při stavbě použít maximum přírodních a recyklovatelných materiálů. Existuje mnoho dalších materiálů, které lze za určitých podmínek využít k zateplení. Jedná se například o ovčí vlnu a z moderních materiálů se testují různá umělá mikrovlákna.

Popisy k obrázkům

Fasády pasivních domů v Koberovech v Českém ráji tvoří obklady ze sibiřského modřínu. Atrea.

Stavebně-energetické řešení pasivních domů v Koberovech vychází z úsporného systému unifikované dřevoskeletové konstrukce. Přízemní část vytváří soustava sloupků v rozteči 1,5 až 3 m, uložených na základovém prahu, ve zhlaví spojených soustavou podélných lepených průvlaků a příčných ztužidel. Atrea.

Soubor dvanácti pasivních rodinných domů v Koberovech v Českém ráji.

Zateplení domu pomocí minerální vaty dají přednost zastánci přírodních materiálů.

Na pasivních domech v Koberovech dominují plochy šedočerných střešních krytin Eternit – Dacora, na které navazuje variabilní řešení fasád s celoplošným či částečným obkladem ze sibiřského modřínu a dřevěné přístřešky.

Napojení základové desky na tepelně izolovanou horní vrstvu zabraňuje přenosu tepla do zeminy. K zateplení podlahy se používají desky z pěnového skla nebo extrudovaný polystyren.

Jaké jsou technologie zateplení pasivních domů?