U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jaké doklady potřebuje řidič?

Kategorie: Volný čas | Autor: svo, FOTO archiv

Řidič motorového vozidla musí mít při jízdě u sebe doklady, kterými se prokáže při případné silniční kontrole.Především je to občanský průkaz nebo cestovní pas. Tato povinnost sice nevyplývá ze zákonů, týkajících se provozu motorových vozidel, ale podle dalších zákonů je každý občan povinen prokázat při kontrole svou totožnost některým ze dvou výše uvedených dokladů.Dále to je řidičský průkaz s vyznačeným řidičským oprávněním, platným pro kategorii vozidla, které dotyčný řídí. Řidiči starší 60 let musí mít u sebe potvrzení o lékařské prohlídce, které dokládá jejich schopnost řídit vozidlo. Lékařská prohlídka se povinně absolvuje v 60 letech věku, dále v 65 letech a poté každé dva roky.Dalším potřebným dokladem je osvědčení o technickém průkazu vozidla a doklad o pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla (známé jako povinné ručení). Při cestě do zahraničí je nutné mít doklad o pojištění pro zahraničí, tzv. zelenou kartu, kterou při zaplacení pojistného vydávají pojišťovny. Zkontrolujte si, zda zelená karta platí i do země, kam cestujete. Pokud tomu tak není, je třeba zaplatit na hranicích takovéto země poplatky pojištění. Při cestách za naše hranice musí mít řidič mezinárodní řidičský průkaz.Pokud se řidič pohybuje po našich dálnicích, má povinnost umístit na čelní sklo dálniční známku, která sestává ze dvou částí. Samolepku (po vyplnění rámečku, kam se vepíše SPZ vozidla) nalepí na sklo podle instrukcí na zadní části, druhý díl poté vyplní opět písmennou a číselnou kombinací SPZ a tuto část musí mít řidič při sobě pro případnou kontrolu.Vlastní vozidlo musí být opatřeno na SPZ kontrolními nálepkami s vyznačením platnosti technické prohlídky a emisní kontroly.Pro cestu do zahraničí nezapomeňte na vůz umístit nálepku CZ.

Jaké doklady potřebuje řidič?