U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PORADNA

Kategorie: Speciál – ekologické topení | Autor:

* 1. Tatínek mě poprosil, zda-li bych mu nezjistila něco o tepelných čerpadlech. Zřídil si na zahradě studnu (na Českomoravské vrchovině) a rád by ji nějak využil. Průměrná teplota je 7 °C a není si jist, zda-li je to dostatečná teplota k tomu, aby se provoz čerpadla vyplatil.

Teplota vody je pro využití v tepelném čerpadle dostačující, ale ještě je potřeba čerpací zkouškou zjistit přítok vody do studny. Minimální přítok pro využití TČ je 1 litr za sekundu. Voda ve studni nesmí být tvrdá, aby nebyl výměník zanášen vysráženými solemi.

* 2. Mám postavenou hrubou stavbu na pozemku, kde je asi ve dvou metrech jíl a v pěti metrech skála. Rád bych instaloval tepelné čerpadlo s hlubinným vrtem. Zajímá mne, zda je to vhodné řešení a jak velké technické zázemí je zapotřebí, tedy jaké maximální rozměry pro jednotlivé komponenty.

Hloubka vrtu se odvíjí podle výkonu tepelného čerpadla. Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete 12 až 18 m vrtu. Vrty se umísťují nejméně jeden metr od sebe. Cena 1 m se pohybuje kolem jednoho tisíce korun. Levnější variantou, avšak vzhledem k ceně zemních prací jen pro “odkryté” pozemky, které se např. u budovaného domu budou teprve navážet, jsou zemní kolektory. Velikost plochy kolektorů by měla být asi třikrát větší než vytápěná plocha.

* 3. Prosíme o zaslání cenové nabídky na dodávku a montáž tepelného čerpadla země-voda (vzduch-voda). Tepelné ztráty 15-18 kW. Přiložte také výpočet návratnosti investice.

Pokud jsou tepelné ztráty objektu 15 až 18 kW, je vhodné použít tepelné čerpadlo, které bude pokrývat cca 50 % tepelných ztrát objektu, tj. tepelné čerpadlo o výkonu cca 8 kW. Cena TČ vzduch-voda je cca 190 000 Kč. Cena včetně příslušenství je cca 250 000 Kč. Cena TČ voda-voda činí cca 150 000 Kč. Do ceny je nutné započítat i zemní práce, například vrt hloubky 100 m stojí 100 000 Kč. Celková cena včetně příslušenství je 350 000 Kč. Místo vrtů lze použít zemní kolektory, což přijde na 50 – 80 tisíc Kč. Cena tepelného čerpadla voda-voda s vrty či kolektory je závislá na horninovém prostředí. Uvedené ceny jsou pouze informa-tivní, přesnou kalkulaci lze zhotovit na základě podrobnějších údajů o místě instalace a vytápěném objektu.

* 4. Můžete mi, prosím, sdělit, jak je náročná údržba (časově i finančně) tepelných čerpadel voda-voda, voda-zem a jaká je jejich životnost?

Co se týká údržby tepelných čerpadel, je nutná kontrola před začátkem topné sezony. Prohlídka by měla obsahovat zejména kontrolu těsnosti chladicího okruhu TČ a kontrolu rozvodnic a kontrolu seřízení jisticích a regulačních přístrojů. Tuto kontrolu provádí odborná servisní služba, zajišťovaná prodejcem TČ nebo montážní firmou. Finanční náročnost závisí na jejich obchodních podmínkách. Životnost tepelného čerpadla je dána životností kompresoru, takže záleží na typu tepelného čerpadla, respektive jaký používá kompresor. Například kompresory SCROLL mají životnost minimálně 15 let.

(Vybráno z publikace L. Tintěra: Tepelná čerpadla, vydalo ABF, a. s., nakladatelství ARCH v roce 2003)

Foto – Dvoustupňové tepelné čerpadlo VITOCAL 300 s výkonem až 106,8 kW je vhodné pro čerpání tepla ze země a spodní vody. Vysoké účinnosti dosahuje při částečném zatížení, zejména při uspořádání dvou oddělených kompresorových okruhů

PORADNA