Jak zateplit střechu

Tepelná izolace střechy sníží náklady na vytápění a umožní využití dalších prostor v domě. Je však třeba udělat ji správně, jinak se vynaložené náklady nevrátí.

Obvyklé složení vrstev nadkrokevní tepelné izolace (Rockwool)

Tepelná izolace střechy na chalupě má smysl hned z několika důvodů. Jednak sníží tepelné ztráty v domě zhruba o dvacet procent. Náklady na zateplení se tedy vyplatí v případě, kdy jsou dostatečně kompenzovány sníženými výdaji za teplo. Nezbytná je ovšem také v případě, kdy se rozhodnete využít podkroví k vybudování dalších obytných prostor. Což se na chatě či chalupě děje poměrně často.

Chcete-li pouze omezit tepelné ztráty skrze střechu, postačí v některých případech zateplit nejvyšší stropy. Tedy položit na půdě vrstvu izolace, která vlastně nahradí dříve obvyklé a dobře izolující seno nebo slámu.

Konopná izolace nahradí minerální vlnu

K zateplení stropu lze použít běžné typy izolace včetně desek či rohoží z minerální vlny, případně konopí nebo ovčí vlny. Izolace může být na stropě volně položena a chráněna prodyšnou fólií nebo lepenkou proti prachu, nebo může být také uložena pod pochozím záklopem.

Do některých prostor jsou velmi vhodné různé typy sypaných či foukaných izolací. Izolační materiál lze nafoukat pod záklop do dutin trámového stropu (trámy však dál tvoří tepelné mosty), případně postavit na stropě speciální rošt z OSB desek, který vytvoří jakési komory, do nichž se izolace nafouká. Rošt se pak z horní strany uzavře pochozím záklopem.

Tato opatření mohou v každém případě snížit tepelné ztráty domu, ale jsou vhodná pouze tam, kde se půda nevyužívá příliš často a kde nemusí být zateplená.

Zachovat krásu krovů

Účinnější a komplexnější cestou k zateplení je izolace samotné střechy. Je v každém případě náročnější a nákladnější, ale umožní využití podkroví jako dalších obytných prostor v domě.

Využití systémů pro izolaci je zajímavou alternativou klasického postupu

Existují dvě základní cesty, jak k tomu přistoupit. Tou nejkomplexnější je zateplení, které uděláte zároveň s výměnou či přeskládáním střešní krytiny. Izolaci je v takovém případě možné udělat nad krokvemi. Takto izolovaná střecha obvykle sestává ze záklopu na krokvích, na nějž se klade parozábraza, izolační vrstva chráněná difúzní fólií a poté konstrukce, na níž je položena střešní krytina (buď záklop pro asfaltové šindele, plech či šablony nebo latě pro pálenou nebo betonovou tašku). Systémy nosných trámů, latí a kontralatí či jiných konstrukčních prvků se liší v závislosti na použití různých typů izolace.

Zajímavou alternativou je i použití ucelených izolačních systémů. Například Isotec Linea je tepelně izolační systém pro šikmé střechy a zateplené fasády, složený z velkoplošných panelů, které mají již z výroby vsazený nosný ocelový profil pro jednoduché kotvení plechových falcovaných krytin. Systém je celoplošně kotven k nosné konstrukci, je snadno a rychle montovatelný a stejně jako další varianty systému Isotec kompletně nahrazuje obvyklou skladbu tepelně izolovaného střešního pláště v běžném pojetí. Odpadá tedy nutnost použití parotěsné zábrany, dalšího tepelného izolantu a doplňkové hydroizolační vrstvy. Díky integrovaným profilům, které slouží pro kotvení plechových krytin není potřeba laťování a celoplošné nosné bednění.

Výhodou volby některého ze způsobů nadkrokevního zateplení je možnost zachovat krásu historických krovů.

Méně nákladná varianta

Hlavní výhodou podkrokevní či mezikrokevní varianty zateplení střechy jsou nižší náklady. Nejčastěji se vkládá izolace mezi krokve. Pokud je nutné použít silnější vrstvu izolace, než je tloušťka krokví, nabíjejí se ze spodní strany podpůrné latě.

Vkládání izolačních desek nebo rohoží z minerální vlny nebo konopí je snadné

Vrstvy izolace se obvykle skládají z izolačního materiálu, parozábrany a hydroizolace, přičemž síla jednotlivých vrstev a typy izolačních fólií se liší v závislosti na použitých materiálech a značkách.

Předností takového postupu izolace je možnost instalovat ji bez nutnosti sundávat střešní krytinu. Nevýhodou je, že ubírá na velikosti podkroví a uzavírá dřevo krovů do tepelně proměnné oblasti. Vlivem tepla dřevo pracuje a jeho pohyb je přenášen do podhledů, které se pak někdy trhají.

Za problematické považuje uzavření konstrukce krovů do izolačních fólií i architekt Karel Doubner, který má zkušenosti s rekonstrukcí několika chalup.

Obytné podkroví se bez kvalitní tepelné izolace střechy neobejde

„Dnes se běžně vkládají izolační materiály mezi krokve, pak se dává parotěsná zábrana a třeba obklad dřevem, shora přijde pověstná hydroizolace a krytiny. Rosný bod, kde kondenzuje voda, je právě v té izolaci, z níž se dostane velmi těžko právě vzhledem k jejímu obalu z fólií,“ popisuje Karel Doubner. „To může vést k napadení trámů dřevomorkou a k jejich hnití. Proto je třeba minerální vatu, která se často používá, provětrávat. Nad úrovní krovů se pod krytinou umístí větrací mřížka a v hřebeni výfuk, jímž se vlhkost odvádí. Vlhnutí dřeva lze předejít i tím, že zhruba šedesát procent krovu ponecháme venku“ říká Doubner.

www.studioconti.cz, www.isover.cz, www.ippolna.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: THINKSTOCK, ARCHIV FIREM

Jak zateplit střechu

Jak zateplit střechu