Postavte si zahradní sklípek

Sklípek na ovoce a zeleninu ocení každý zahrádkář. Takový prostor poskytuje ideální skladovací klima, nespotřebovává žádnou energii a má atmosféru, která k tradičnímu stavení se zahradou patří.

Příklad částečně zapuštěného sklípku z recyklovaných stavebních materiálů, foto Shutterstock

Mnoho majitelů chalup nechává sklípek ležet ladem, protože v rekreačním režimu víkendového domu pro něj nenachází využití. Tradiční zahradní sklípky bývaly obvykle vyzděné z kamene, nebo dokonce vytesané do skalnatého podloží a někdy ukrývaly i zdroj vody, což je samozřejmě rovněž cenná komodita. Při rekonstrukci takového sklepa je tedy nutné zejména zkontrolovat a případně opravit kamennou vyzdívku a především zaklenutí. Pokud není cokoli z toho dostatečně stabilní, neriskujte a neimprovizujte. V některých případech se pravděpodobně nevyhnete nutnosti odstranit svrchní vrstvu zásypu a pustit se do radikální obnovy stropní části (klenby) nebo její náhrady prefabrikovanými materiály.

Sklep ve skále zaručuje ideální klima. Ale ani v tomto případě nespoléhejte na neměnné vlastnosti terénu. Stabilitu podloží mohou ovlivnit suché roky a změny hladiny podzemních vod, ale také kořenové systémy, terénní úpravy a spousta dalších faktorů. I když je skála symbolem pevnosti, nechte ji raději „vyšetřit“ a pak postupujte podle doporučení odborníků. Obrátit se můžete na firmy poskytující geologický servis, užitečné informace včetně kontaktů na geology v příslušné oblasti lze najít i na webu České geologické služby (geology.cz).


Vlhký sklep se staví bez základové desky, izolovat je nutné pouze zdivo od základů
Jakákoli elektroinstalace pro sklep musí být dimenzována na vlhké prostředí


Těžko lze zvolit lepší kombinaci, než kámen, dřevo a kov, foto Shutterstock

 

Vlhký i suchý

Rozhodnete-li se sklep vybudovat takříkajíc od základů, dobře si předem rozmyslete, co od něj očekáváte. Malý sklípek na bezpečné a zdravé skladování menšího množství brambor, ovoce a zeleniny nemusí být nijak náročnou stavbou, a pokud máte navíc k dispozici svažitý terén, nemusíte podnikat žádný hluboký výkop – vše bude snazší.
Můžete však pojmout sklep i velkoryseji, což dává smysl třeba v případě, že sklízíte výpěstky z většího sadu, nebo když pěstujete vinnou révu a vyrábíte vlastní víno. Sklípek na skladování archivních lahví sloužící zároveň jako místo, kde lze takové lahve stylově vypít, je rovněž jednou z možností. Stabilní teplota zahradního sklepa je i zárukou bezpečného místa pro zimní skladování kvasu na ovocné destiláty.

Zvláště pro aktivní pěstitele tedy nabízí sklepní prostory nepřeberné možnosti využití a s patřičným rozpočtem si můžete od specializovaných stavebních firem objednat stavbu sklepa přesně podle vašich požadovaných parametrů. Jaké by však měly být?
Jedním z pomyslných pilířů dobrého sklepa je konstantní teplota v rozmezí od 8 do 13 °C a také stálá relativní vlhkost v rozmezí 40 až 55 %, případně i vyšší. Naši předkové věděli, že nejcennější sklepy bývaly často na prameni či protékajícím potůčku a převažující kamenné zaklenutí tyto ideální vlhkostní podmínky ještě znásobilo. Klenba je tedy ideálním řešením i při budování nového sklepa. Stavební firmy v současné době používají k zaklenutí prefabrikované obloukové překlady, ale stavět lze samozřejmě i tradiční klenbu z cihel.

Různé barvy kamenů mohou z portálu udělat dominantu zahrady, foto Shutterstock

I pro výkop nového sklepa je nutné prověřit podloží a vyhnout se komplikacím, které mohou nastat při hloubení v nestabilním svahu nebo ve skalnatém terénu. Mějte na paměti, že konstrukce sklepa nemusí nutně spočívat v zemi celá. Lze ji do terénu zapustit jen částečně a následně obsypat zeminou.

Zapuštěný sklep by měl počítat s rezervou ve výši zhruba jednoho metru nad klenbou či stropem, aby bylo možné zasypat ho zeminou. Jen tak docílíte ideálních teplotních parametrů, z nichž možná vůbec nejdůležitější je ten, aby sklep nepromrzal.
Důležité je rozhodnout se hned na počátku stavby, zda je pro sklep důležitá určitá míra požadované vlhkosti, nebo by měl být suchý. Vlhký sklep se staví bez základové desky, izolovat je nutné pouze zdivo od základů. Sklepní prostory si pak budou brát požadovanou vlhkost zejména z podlahy, pro niž je pak ideální zvolit některý typ betonové dlažby položené do pískového lože. Podobně lze uložit i kamennou dlažbu. Obvykle je nutné počítat se spodní, ale i s dešťovou vodou, která se ze sklepa odvádí drenážními trubkami položenými pod úroveň podlahy a vyústěnými buď mimo sklep, nebo do sběrné jímky, ze které je pak nutné vodu čas od času odčerpat.

Suchý sklep naopak základovou desku vyžaduje. Na ni pak nejčastěji přijde keramická dlažba, případně lze ponechat betonovou podlahu.

Staré sklepy bývají ze smíšenéh zdiva, jeho oprava je náročná, foto Shutterstock

 

Možnosti klenby

Pro stavbu samotného sklepa se dnes nejčastěji používají tvárnice pro ztracené bednění, které vytvoří spolehlivou oporu pro zaklenutí. Současné konstrukce klenutých stropů se v principu nijak zásadně neliší od stavby standardních rovných stropů. Používají se totiž železobetonové prefabrikované nosníky, mezi něž se vkládají výplňové stropní vložky, které mohou být keramické (Miako) nebo betonové. Nosníky se liší od běžných tím, že jsou obloukového tvaru. Rozpětí mohou mít až zhruba 5 metrů. U menších sklípků lze zvážit i stavbu klenby z cihel na obloukové bednění, což je ve výsledku velmi efektní, ale realizačně poměrně náročná stavba. Za určitých podmínek pak odvede dobrou službu i sklep s rovným stropem.

Ať už zvolíte jakoukoli konstrukci stropu, musí být shora opatřena izolací a následně zásypem alespoň 90 cm vrstvy zeminy. To platí i v případě, že je sklep zapuštěný do terénu pouze částečně a hlínou se zčásti zahrnují i obvodové zdi.

Rekonstrukce kamenného sklepa volá i po recyklovaném dřevě, foto Shutterstock


Ideální sklípek

  • Kamenný ve skále tesaný sklep obvykle poskytne celoročně nejstabilnější klima.
  • Optimální podmínky poskytne zejména klenba.
  • Ideální je konstantní teplota v rozmezí od 8 do 13 °C a vlhkost 40 až 55 %, případně i vyšší.


 

 

text: red, foto Shutterstock

Postavte si zahradní sklípek