Jak vydělat na investičních fondech

Rubrika: Hospodaření

Doba je nejistá a člověk proto stále hledá možnosti, jak vydělat nějaké peníze investováním. Někdo se zaměřuje na reality, jiný sází na zlato či umělecké předměty. Jednou z možností, jak zhodnotit své finance, jsou i investiční fondy.

Pokud si nyní kladete otázku, co to vlastně ten investiční fond je, pak vězte, že jde o způsob, jak investovat peníze jako součást skupiny společně s jinými investory s cílem mít prospěch. Jedná se vlastně o jistý druh akciové společnosti, která získává prostředky pro investování z úpisů akcií, které nakupují investoři. Investor je tedy akcionářem.

Rozdíl mezi investičním a podílovým fondem

Investiční fond je zakládán na dobu určitou, během níž nemá fond povinnost od investoraakcionáře zakoupené akcie odkupovat. Investor ale může akcie investičního fondu prodat jinému investorovi, a získat tak prostředky ještě před ukončením činnosti investičního fondu. Likvidita investic do investičních fondů je proto také menší než u investic do otevřených podílových fondů.

Množství akcií fondu se v průběhu existence fondu většinou nemění. Ceny akcií fondu podléhají i z tohoto důvodu větším výkyvům než podílové listy otevřených podílových fondů, protože jsou ovlivněny názorem investorů na úspěšnost jejich investiční činnosti. Rizikovost investic do tohoto fondu je proto vyšší než u otevřených podílových fondů.

Cíle fondu a jeho řízení

Cílem fondů je vydělat peníze investováním do aktiv a získat tak reálný výnos, tedy vydělat víc, než je běžná inflace. Metody používané pro investice se liší. Existují dva protikladné názory:

Aktivní řízení – Aktivní manažeři jsou toho názoru, že selektivním nákupem v rámci finančního trhu je možné překonat trh jako celek. Proto pro řízení fondu používají dynamické portfoliové strategie nákupu a prodeje investic s měnícími se podmínkami trhu.

Pasivní řízení – Pasivní manažeři věří, že je nemožné předpovědět, které jednotlivé podniky nebo část trhu budou dosahovat lepších výsledků než jiné, a proto je jejich portfoliová strategie stanovena na počátku fondu a později se nemění. Mnoho pasivních fondů se snaží odrážet trh jako celek. Dalším příkladem pasivního řízení je metoda „koupit a držet“, kde je portfoliová strategie stanovena též od počátku.

Jak investovat do investičních fondů

Přestože jsou investiční fondy primárně zaměřeny na větší společnosti, většina z nich umožňuje investovat i drobným investorům. Vkládání finančních prostředků může být jednorázové či opakované. Je potřeba vědět, že každý investiční fond v Česku nabízí k investici jinak vysokou částku.

Principy investičních fondů v čr

Investiční fondy v ČR fungují na principu kolektivního investování, což přeneseně znamená, že veškeré peněžní prostředky vložené do investičního fondu vytvoří dostatečně veliký majetek, který lze rozložit do různých druhů cenných papírů s odlišnou rizikovostí. A pokud se stane, že jeden cenný papír z mnoha ztratí na hodnotě, projeví se to v celém investičním portfoliu jen nepatrně.

O prostředky, které investoři svěří investičním fondům v ČR, se starají investiční specialisté, kteří mají dostatek znalostí o investování, pohybují se v dobrém investičním zázemí a mají přístup k informacím a nástrojům, které jim umožňují reagovat téměř ihned na dění na kapitálovém trhu.

Současnost investičních fondů v česku

V současné době existují v České republice různé typy investičních fondů. Princip jejich nynějšího fungování je podobný jako u akciových společností. Investiční fondy seskupují peníze od investorů, za které vydávají akcie. Shromážděné peněžní prostředky investiční fondy v České republice investují do nákupu cenných papírů, movitých věcí, nemovitostí. V ojedinělých případech ukládají shromážděné peníze na speciální účet v bance.

Hlavními odlišnostmi jsou investiční zaměření, riziko a investiční horizont. Díky této variabilitě si každý investor může vybrat investiční fond v ČR, který bude přesně splňovat jeho investiční profil a cíle investování.

Jak ochránit své peníze v investičních fondech

Musíme si uvědomit, že každý, kdo vstoupí do investičního fondu, se tím pádem stává jeho akcionářem. Nejúčinnější a vlastně i jedinou fungující ochranou svých peněz, které jste do fondu vložili, je neustálý zájem o dění ve fondu. Sledujte, jak se mění vedení fondu, kam se chystá investovat, a podle toho reagujte. Všeobecně lze říci, že investování v investičních fondech je vhodnější pro osoby s určitými znalostmi z oblasti finančnictví. Pokud mezi ně nepatříte, pouvažujte raději o jiné formě pro rozmnožení svých financí, například prostřednictvím podílových fondů.

text: RENÉ FLÁŠAR
foto: SHUTTERSTOCK

Jak vydělat na investičních fondech

Jak vydělat na investičních fondech