U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Rétorické fórum

Kategorie: Zábava | Autor: LI

POJĎTE SI HRÁT

Dnes vám chceme nabídnout návod na hru, v níž si budeme hrát “na řečníky”. Počet hráčů je libovolný, ale měli bychom být nejméně čtyři. Každý si na lístek napíše téma svého projevu, o kterém by chtěl hovořit. Může být jakékoli a z jakéhokoli oboru. Například: Proč nepodporuji výstavbu jaderných elektráren? Je kočka přítelem člověka? Pryč s vegetariány! Příroda se za peníze koupit nedá. Témata mohou být skutečně různorodá a čím originálnější a kurióznější vymyslíte, tím větší gradaci bude celá hra mít. Časový limit pro každý projev jsou 4 minuty. Svůj námět napsaný na lístku vhodíme do připraveného klobouku. Lístky se zamíchají a poté si každý vytáhne téma projevu. Může se samozřejmě stát, že získá zase to své původní. Musíme určit časový limit každého projevu a řečníkovi mohou v průběhu jeho vystoupení ostatní vstupovat do řeči svými dotazy. Čím víc budou otázky na tělo, tím lépe. Uvidíte sami, jak si při hře začnete uvědomovat sílu mluveného slova a jakou roli při takovém projevu hraje intonace, gestikulace a mimika. Každý projev hodnotíme známkou od 0 do 5 bodů. Nejdůležitějšími kritérii jsou věcnost a přesvědčivost. Vítězí ten, kdo získá nejvyšší počet bodů. O body tady ale zdaleka nejde. Především si při této hře prověříme své schopnosti improvizovat a dokázat lidi zaujmout, přestože třeba o daném tématu víme pramálo. V dnešní tajence si připomeneme skvělého řečníka, který jako ministerský předseda Velké Británie, byl jedním z největších strůjců vítězství spojenců ve druhé světové válce. Nedávno mu byl v Praze odhalen pomník. Asi vám už svítá, ale ta dnešní tajenka je přece jen složitější. Obsahuje totiž celé jméno této slavné osobnosti, skládající se ze čtyř slov.

Rétorické fórum