Jak správně pojistit automobil

Proč si sjednat havarijní pojištění a povinné ručení a jaký je vlastně mezi nimi rozdíl?

Jak správně pojistit automobil

Každý majitel či uživatel motorového vozidla musí být ze zákona pojištěn. Existují dva druhy pojištění pro automobil – povinné ručení a havarijní pojištění.

Povinné ručení

Povinné ručení, jak už vyplývá z jeho názvu, je povinné. Jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou provozem motorového vozidla. Vozidlo bez uzavřeného povinného ručení by nemělo vůbec vyjet na silnici. Jízda bez povinného ručení se může hrubě nevyplatit. A nemusíte ani zavinit dopravní nehodu, stačí, že budete přistiženi při běžné silniční kontrole.
Za každý den bez pojištění zaplatíte do garančního fondu České kanceláře pojistitelů u osobního vozu 50 – 70 korun a navíc vás čeká tučná pokuta. Pro vlastníka vozu, který způsobí nehodu s vážnou újmou na majetku či na zdraví, pak může mít taková jízda finanční dopady i v řádu milionů korun!

Havarijní pojištění

Oproti tomu uzavření havarijního pojištění je dobrovolné a záleží pouze na rozhodnutí majitele vozu, zda se ho rozhodne pojistit nebo ne. Z havarijního pojištění jsou totiž kryty škody na vlastním automobilu. Sem spadá například krádež vozidla, škody vzniklé v důsledku dopravní nehody nebo v důsledku neúmyslného poškození vlastního automobilu a také v případě živelného poškození či zničení nebo vandalismu. Naopak z povinného ručení jsou kryty pouze škody způsobené provozem vozidla někomu jinému.

Další rozdíly

Jak správně pojistit automobil

Pokud uzavíráte havarijní pojištění, je nutné vozidlo dostatečně zabezpečit proti krádeži. Jinak hrozí, že v případě krádeže nebude škoda kryta. Konkrétní podmínky jsou stanoveny ve smlouvě, proto si ji řádně pročtěte. U povinného ručení zabezpečovací povinnost odpadá.
Dalším rozdílem je cena, která je u havarijního pojištění výrazně vyšší než u povinného. Platí ovšem pravidlo, že k čím vyšší spoluúčasti se klient zaváže, tím více se pojistné zlevňuje. Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé škodě. Jde o finanční částku, kterou pojišťovna nebude pojištěnému z výše škody hradit, dojde-li k plnění z pojistné smlouvy ze strany pojišťovny.
K havarijnímu pojištění lze sjednat celou řadu připojištění podle toho, co který motorista potřebuje. Například připojištění skel, zavazadel, náhradního vozidla apod.

Kdy se vyplatí

Havarijní pojištění je výhodné uzavřít především pro nová vozidla, není však od věci ani pro starší vozy, a to zejména tehdy, kdy by případná oprava byla vysokou finanční zátěží. Pozitivní je, že se zvyšujícím se stářím vozidla klesá nejen jeho cena, ale také pojistné a pojistná částka. Hlavní výhodou havarijního pojištění je finanční pomoc při pojistné události.
Většina pojišťoven, které mají ve své nabídce povinné ručení, nabízí zájemcům výhodný balíček povinného ručení a havarijního pojištění za zvýhodněných podmínek. Není proto od věci pořídit si obě pojištění současně a sjednat si je u jedné pojišťovny.

Co dělat při nehodě

Stali jste se účastníkem nehody a nevíte, co dělat? Pak si pečlivě přečtěte následující rady, jak v případě pojistné události postupovat.

Naboural jsem jiné vozidlo, co mám dělat?

 • Nejprve zabezpečte místo nehody, zapněte výstražná světla, pokud možno, umístěte za vozidlo dostatečně daleko výstražný trojúhelník.
 • Je-li někdo zraněn, poskytněte mu první pomoc, přivolejte lékaře a policii.
 • Zjistěte a odhadněte rozsah a výši škod.
 • Při poškození věcí třetích osob vždy volejte policii.
 • Vše pečlivě vyfotografujte – lze imobilním telefonem.
 • Pokud odhadnete výši škody na vašem vozidle nižší než 100 tisíc Kč a jsou poškozena jenom vozidla, můžete vyplnit s druhým účastníkem nehody Evropský záznam o dopravní nehodě. Ten slouží především k zaznamenání identifikačních údajů účastníků dopravní nehody a k prvotnímu popisu situace, jak k nehodě došlo.
 • Toto platí za všech situací, když máte sjednáno nejen povinné ručení, ale i havarijní pojištění svého vozu.
 • Oznamte škodu pojišťovně, nejlépe telefonicky na bezplatnou linku, na které získáte potřebné informace k následné likvidaci škody.

Co mám dělat, když je mé vozidlo po dopravní nehodě nepojízdné?

 • Pokud k dopravní nehodě přijede policie, sama zavolá přes Nehodové centrum vaši asistenční službu.
 • Můžete také sami zavolat asistenční službu.

Co mám dělat, když jsem sám nehodu nezavinil?

 • V případě, že jste poškozen druhým účastníkem dopravní nehody, i tak se řiďte výše uvedenými pokyny.
 • Pokud máte uzavřeno havarijní pojištění, můžete škodu uplatnit z tohoto pojištění.
 • Pokud havarijní pojištění nemáte, je třeba škodu uplatnit na pojišťovně viníka přímo z jeho povinného ručení.

Musím záznam o dopravní nehodě vyplnit na místě nehody?

 • Nemusíte, pokud nehodu vyšetřuje policie.
 • Pokud policie nehodu nevyšetřuje, jste přímo ze zákona povinni vždy provést záznam o dopravní nehodě a vyměnit si s druhým motoristou identifikační údaje o osobách i vozidlech.
 • Vozidla, pokud jsou pojízdná, můžete přemístit a v klidu vyplnit formulář mimo místo dopravní nehody.

Co mám dělat, když se s dalšími účastníky nehody nedohodnu na tom, kdo je viníkem?

 • V tomto případě zavolejte polici.
 • Pokud se vám z nějakého důvodu nepodaří policii přivolat, nebo policie odmítne přijet, bezpodmínečně zajistěte fotodokumentaci z místa nehody a hlavně vyfotografujte postavení vozidel po nehodě.
 • Zajistěte si svědky dopravní nehody, kteří vám poskytnou písemné vyjádření, jež vaši případnou nevinu podpoří.

Co mám dělat, když mám podezření, že účastník nehody je pod vlivem alkoholu?

 • Zavolejte policii i v případě, že škoda nepřesáhla 100 tisíc Kč. Jak dlouho trvá průměrná doba likvidace pojistné události?
 • Zákonná lhůta pro výplatu pojistného plnění je 15 dnů po ukončení šetření.

Za jak dlouho dostanu od pojišťovny peníze?

 • V případě zaslání pojistného plnění na účet jsou peníze na účtu klienta do několika dnů.
 • V případě zaslání pojistného plnění na adresu je doba poněkud delší.

Co mám dělat, když je auto již v servisu opravené a já nemám finanční prostředky na zaplacení opravy nebo nechci hradit opravu ze svého?

 • Většina autoopraven vám nabídne možnost řešit placení opravy bezhotovostně tzv. krycím dopisem.
 • Opravna s vaším souhlasem požádá pojišťovnu o tuto možnost úhrady. Po dokončení opravy vystaví autoopravna fakturu a zašle ji elektronicky do pojišťovny, kde úsek likvidace škod škodu zlikviduje. Faktura za opravu je uhrazena pojišťovnou přímo autoopravně, která elektronicky obdrží tzv. krycí dopis. Na základě tohoto potvrzení je vám v opravně vozidlo vydáno.

www.wustenrot.cz

TEXT: JANA ČERNOHORSKÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Jak správně pojistit automobil