Jak si udělat na zahradě bažinu

Rubrika: rss-feed, Zahrada

Nikdo neví, jestli budou pokračovat tak suchá léta, jaká jsme zažili nedávno. Ale pokud máte na zahradě zdroj vody, můžete se ji pokusit zadržet v uměle založeném mokřadu. Získáte navíc prostředí pro pěstování zajímavých masožravek.


V zahradničení platí, že čím větší celek, tím lépe se udržuje. Pokud se tedy rozhodnete vybavit si zahradu mokřadem, neměli byste se co do prostoru držet zpátky.

 

Mít něco zvláštního

Zahradní mokřad představuje prostředí pro pěstování unikátních druhů rostlin, výrazně zvlhčuje lokální klima a poskytuje útočiště mnoha volně žijícím druhům živočichů. Vlastně vám po několika letech na zahradě vznikne miniaturní přírodní rezervace. Bažina navíc skvěle čistí vodu, jenom nesmíme zapomenout, že ji také okyseluje.

Kam mokřad umístit?

Máte dvě možnosti. Je možné přeměnit na bažinu část břehu jezírka. Tím získáte výbornou kořenovou čističku.

Nebo mokřad založíte na jakékoli jiné zahradní partii, ovšem nejprve je třeba tam umělým potůčkem přivést pomalu protékající vodu.

V obou případech je podmínkou úspěchu částečné přistínění, zejména od jihu. Největším nepřítelem bažinných a rašeliništních rostlin je totiž přehřátí.


Specifika rašeliniště

Rašeliniště je v přírodě prostředím typickým nejen stálou vlhkostí, ale také velkým nedostatkem dusíkatých a fosforečných živin. Proto se tu daří právě jen rašeliništním rostlinám, které by naopak nadbytek živin zahubil. A proto si tolik bažinných rostlin přilepšuje masožravostí.

Založení rašeliniště

Založení rašeliniště není nijak náročné. Vyhloubíme dostatečně velkou a hlubokou jámu, kterou vysteleme fólií. Tu na vícero místech proděravíme, aby voda mohla částečně odtékat. Jinak by kořeny rostlin začaly uhnívat. Minimem je hloubka 50 cm. Čím větší hloubka, tím lépe si substrát podrží vlhkost a chlad, ovšem tím více jej musíme nakoupit.
Minirašeliniště můžete vytvořit i ze starého sudu nebo vany, pokud je zakopete do země a na několika místech provrtáte. Masožravky dokonce lze pěstovat i v kamenných korytech umístěných do polostínu.

Jako substrát je ideální rašelina, kterou na povrchu můžeme mulčovat jedlovými štěpky nebo kůrou z jehličnanů, případně nechat část povrchu porůst mechem.

Rosnatkám se nejlépe daří po vsazení do skutečného živého rašeliníku. Toho naštěstí nemusí být mnoho, ale i tak jeho koupě nebývá levná.

Osazujeme bažinu

Z masožravých rostlin u nás lze pod širým nebem celoročně pěstovat odolné druhy špirlic, rosnatky nebo mucholapku podivnou. Masožravé rostliny nehnojíme a nemusíme jim ani lovit hmyz, spokojí se s tím, co samo přiletí.

Dalšími druhy vhodnými do prostředí rašeliniště jsou klikvy, rojovník bahenní, plazivé vrby a břízy, suchopýry, sítiny a ostřice.

Bažinku, která má především čistit vodu v jezírku, osázíme kosatcem žlutým, sítinami, blatouchy, šípatkou, vachtou trojlistou, rdesny, ďáblíkem nebo dalšími druhy z pestrého sortimentu prodávaných rostlin. Jejich kořeny posléze prorostou přímo do vody.


Před vysazováním rostlin musíme bažinku nechat důkladně nasytit vodou a počkat, až rašelina sesedne. Pokud jsme vytvořili rašeliniště tak velké, že bychom do jeho středu z okrajů nedosáhli, vyrobíme přes ně haťový chodník.


 

Text: Radka Borovičková
Foto: Zdeněk Roller

Jak si udělat na zahradě bažinu