Jak se chránit před cukrovkou

Rubrika: Zdraví

Diabetes mellitus neboli cukrovka patří mezi choroby, které ohrožují především lidi s nadváhou a nedostatečnou pohybovou aktivitou. Dobrou zprávou je, že ve většině případů je možné rozvoji nemoci vhodnou životosprávou předejít.

Cukrovka je onemocnění, které se projevuje poruchou metabolismu sacharidů. Rozlišujeme dva základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Oba typy mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stadiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu.
Diabetes mellitus 1. typu je oproti cukrovce 2. typu poměrně vzácnější, ale zato závažnější, neboť tělo při něm netvoří žádný inzulin, a proto je nezbytné dodávat ho zvnějšku, aby se hladina glukózy v krvi pohybovala ve zdravém rozmezí. Výkyvy nad doporučené hodnoty totiž poškozují buňky a tkáně.
Mnohem častěji se setkáváme s druhým typem cukrovky, které se dříve říkalo stařecká. To už ale dnes neplatí, protože se vyskytuje i u osob ve středním věku. Projevuje se tím, že tělo sice inzulin produkuje, nicméně už na něj nereaguje tak, jak má, a proto se hladina glukózy v těle rovněž zvyšuje.

Pozor na nadváhu

Hlavním rizikovým faktorem pro vznik cukrovky 2. typu je nadměrná hmotnost. Právě lidé s nadváhou by měli dbát na to, zda je jejich hladina cukru v krvi v pořádku.
„Přemýšlet by měli hned, jakmile jejich váha dlouhodobě přesáhne zdravé hodnoty (BMI 25), zvláště pokud mají diabetika ve svém blízkém příbuzenstvu a obvod břicha větší než 88 centimetrů, to se týká žen, nebo 94 centimetrů, u mužů,“ doporučuje Petr Sucharda, obezitolog a primář interní kliniky VFN a 1. LF UK V Praze. A dodává, že lidé s kombinací uvedených rizikových parametrů jsou ohroženi nejen cukrovkou, ale i dalšími potížemi. „Jde o kombinaci zvýšeného krevního tlaku, zvýšených tuků v krvi, nízkého HDL-cholesterolu a právě cukrovky. Tuto kombinaci obtíží nazýváme metabolický syndrom,“ vysvětluje doktor Sucharda.

Rizika spojená s cukrovkou

Pokud chcete vědět, co se vám stane, pokud onemocníte cukrovkou a nebudete dodržovat léčebný režim, podívejte se na internet. Potíží je totiž celá řada a mnohé nejsou na pohled nijak hezké: například diabetická noha nebo kožní infekce. Lidem s diabetem hrozí i kardiovaskulární choroby včetně infarktu či mozkové mrtvice, poškození nervů, které se projevuje například sníženou citlivostí v končetinách nebo trávicími problémy, poškození ledvin, oslepnutí (nejčastěji v souvislosti s tzv. retinopatií) nebo poruchy sluchu.

Obrana je kupodivu snadná

Mnohem užitečnější než rozebírat rizika cukrovky je třeba věnovat se její prevenci. A ta není nijak složitá. Hlavní je dodržovat zdravou životosprávu, hlídat si váhu a hodně se pohybovat. Genetické dispozice k onemocnění tím sice nezrušíte, ale uděláte maximum pro to, aby se vám cukrovka vyhnula. Uvádí se, že postačí shodit sedm procent tělesné hmotnosti, aby riziko diabetu významně kleslo.
Druhým podstatným preventivním postupem jsou pravidelné prohlídky. Každé dva roky by měl lékař zkontrolovat dospělému hladinu cukru v krvi a vyptat se i na další potíže, kterými se může diabetes projevovat. Pokud tyto prohlídky dodržíte, je pravděpodobné, že se dozvíte včas, pokud by se u vás cukrovka objevila.

Čeho si všímat

Pokud máte v rodině seniora, který k lékaři příliš nechodí, neměli byste příznaky cukrovky přehlížet.
„Diabetes druhého typu se projeví větší žízní a zvýšeným množstvím moči, špatným hojením drobných poranění, zvláště na nohou, a také častou únavou. Tyto projevy mohou být ve vyšším věku přičítány samotnému stáří, což je nesprávné – věk sám o sobě není nemoc,“ upozorňuje doktor Sucharda. „Pokud váš dědeček nebo teta podobnými příznaky trpí, přemluvte je ke krevnímu testu na určení glykémie. Pokud bude zvýšená, lékař vašemu příbuznému poradí, jak se chovat, aby nemoc tělu škodila co nejméně.

Léčba může být prostá

Základem léčebného režimu při cukrovce (libovolného typu) je dodržování doporučeného jídelníčku a pohybová aktivita. Dieta bývá poměrně striktní; stanovuje přesně, kolik čeho můžete sníst. Pokud ji ale dodržujete, může to s hladinou cukru ve vaší krvi udělat opravdu zázraky; zvláště v případě, že máte teprve počínající diabetes 2. typu.
Dále je možné při léčbě cukrovky 2. typu podávat léky, které snižují množství glukózy v krvi, takzvaná perorální antidiabetika. Jde o několik léků s různým mechanismem účinku (například snížení množství cukru vytvářeného v játrech, zvýšení spotřeby cukru ve svalech, stimulace slinivky k vyšší produkci inzulinu, zvýšení citlivosti těla na inzulin). Tyto léky mohou pomoci, mají ale své nežádoucí účinky a v případě, že je cukrovka pokročilá, už nepostačí.
Při cukrovce 1. i rozvinutého 2. stupně je potřeba tělu dodávat přímo inzulin. Protože by tento hormon nepřežil průchod krevním řečištěm, nemůže se podávat ústy a aplikuje se injekčně pod kůži. Dnes už existuje celá řada šetrných a efektivních metod, jak lék do těla dostat: kromě inzulinových per, která tenoučkou jehlou tvoří jen malý vpich v kůži, jsou to například inzulinové pumpy, které jsou do těla trvale zavedeny a hormon dodávají průběžně – tělo se tak vyhne skokům v glykémii.

Nepodceňujte prevenci!

I když bychom toho mohli o cukrovce napsat ještě spoustu, vždycky se stejně oklikou vrátíme k tomu základnímu: hlídejte si životosprávu a tělesnou hmotnost. Být fit, to pro sebe určitě můžete udělat. A není to málo – podle některých studií se až 90 procentům onemocnění diabetem 2. typu dá předejít a jen samo udržování zdravé váhy sníží riziko choroby o dvě třetiny.

Text: Gabriela Zelinková
Foto: Shutterstock

Uložit

Jak se chránit před cukrovkou