Jak postavit terasu

Stavbu terasy je možné zvládnout její zbudování svépomocí. Ušetříte dost peněz a můžete si ji postavit v souladu s domem a tak, aby na něj pěkně navazovala a stala se jeho součástí.

Je to důležité, protože dobře udělaná terasa znamená rozšíření obytného prostoru do exteriéru. Platí to především v případě, kdy bezprostředně sousedí s domem a umožňuje plynulé přecházení z obytných místností na plochu, která tvoří „přemostění“ mezi domem a zahradou či dvorem. Terasa by měla nabídnout možnost využití například bez nutnosti přezouvání a je žádoucí, aby cesta z domu na terasu byla co nejkratší a nejsnazší. Ideálně například skrze francouzské okno.

stavba terasy

Postavením terasy, navazující na dům, rozšíříte obytnou plochu minimálně pro období jara a léta. Foto: Shutterstock

Všechny tyto okolnosti je vhodné zvážit při plánování stavby terasy, která bude sloužit především jako prostor pro relaxaci, ať už v podobě odpočinku u kávy nebo posezení s přáteli. Podstatnou roli při volbě místa pro terasu však hraje i výhled a její orientace na tu či onu světovou stranu. A také rozhodnutí, zda bude terasa zastřešená nebo ne. Od toho se odvíjí volba materiálu na podlahu terasy, případně na konstrukci, která nese přístřešek.

Samostatná terasa

Terasu je však samozřejmě možné zbudovat i mimo dům, například v zahradě. Samostatně stojící stavba tohoto typu může sloužit i v podobě pergoly nebo altánu, ale může jít také o nezastřešenou zpevněnou plochu, určenou například k posezení u zahradního krbu nebo v sousedství ohniště. Samostatné terasy nekladou tak velké nároky na estetické a materiálové souznění s domem a při volbě materiálu na podlahu či konstrukci byste měli vycházet spíše z architektury či atmosféry zahrady.

stavba terasy

První prkno je nutné dokonale srovnat a podle něj pokládat další. Foto: Shutterstock

Dobrý základ

Terasa nemusí nutně mít střechu, ale pokud ji mít má, je střecha nejčastěji nesena konstrukcí ze smrkových trámů. Ty mohou být ukotveny v ocelových patkách, zapuštěných do betonu, zemních vrutech nebo patkách, které se zatloukají přímo do země. Nebo mohou být součástí roštu z fošen, který se rovněž klade na betonové patky a tvoří základnu pro celou konstrukci. Někdy se ale podlaha pod přístřeškem jednoduše vydláždí kameny nebo zámkovou dlažbou, ale nejčastěji vybírají stavebníci z nabídky terasových prken z nejrůznějších druhů dřeva, případně z kompozitů, vyrobených ze směsi dřeva a plastů.

Ke stavbě skeletu, který ponese zastřešení terasy můžete přistoupit mnoha způsoby, ale vždy je důležité dimenzovat konstrukci s ohledem na střešní krytinu, používat prvky, které zajistí stabilitu konstrukce a posilovat její nosnost použitím tesařských spojů a spojovacího materiálu odpovídající velikosti.

stavba dřevěné terasy

Kotevní prvky jsou místem, kde může dřevo začít hnít od vlhkosti. Foto: Shutterstock

Terasa bude ve většině případů vystavena přímému působení povětrnostních podmínek, a proto je důležité pečlivé ošetření dřeva impregnací a ochrannou vrstvou nátěru, kterým je zpravidla silnovrstvá lazura. Barevné sladění (ne nutně stejná barva) konstrukce a podlahy terasy také hraje důležitou roli.

Nestřídejte materiál

Při stavbě podlahy terasy doporučují odborníci použití stejného materiálu pro podlahu i spodní konstrukci, na které podlaha spočívá. Přispívá to ke stabilitě a zamezí se tím materiálovému pnutí mezi různými druhy dřeva. Pokud tedy použijete na stavbu podlahy terasy prkna z exotického tvrdého dřeva, měl by být stejný materiál použitý i pro nosnou konstrukci, přestože tato část stavby není vidět. Dosáhnete tím i zachování stejné životnosti dřeva a vyhnete se situaci, kdy sice podlaha drží pohromadě, ale konstrukce pod ní začne hnít.

Důležité je zvolit vzdálenost hranolů spodní konstrukce tak, aby nevznikl prohyb podlahy a nepříjemný pocit houpání při chůzi. Při síle palubky 19 milimetrů se proto doporučuje vzdálenost 45 centimetrů, při 21 milimetrech 50 centimetrů a při 25 milimetrech 60 centimetrů.

stavba terasy

Rošt musí být dostatečně hustý, aby se prkna nehoupala. Foto: Shutterstock

Výběr dřeva na stavbu terasy

Při volbě dřeva na podlahu terasy můžeme vybírat z běžně dostupných evropských jehličnanů, ale i z široké nabídky tropických dřevin. Ty jsou zajímavé na pohled, mimořádně trvanlivé, velmi tvrdé a přirozeně odolné proti plísním a dřevokazným houbám. Víceméně u nich i odpadá problém s děrami od suků. Prkna z tropických dřevin jsou těžká, náročná na jakékoli opracování a jejich dobré vlastnosti bývají vyváženy výrazně vyšší cenou.

Při použití dřeva ze smrku, borovice či modřínu se sice značně sníží náklady na materiál, ale je třeba počítat s nutností pečlivého ošetření prken, zvláště pokud budou přímo vystavena působení povětrnosti.

stavba dřevěné terasy

Konstrukce nikdy nesmí spočívat přímo na zemi, je nutné vytvořit odvětrávací mezeru. Foto: Shutterstock

Důležitou součástí stavby terasy je také správný podkladový povrch konstrukce. Nosný rošt je možné instalovat na beton, štěrk, nebo alespoň na vyrovnaný povrch, izolovaný netkanou textilií proti prorůstání travin. U nezastřešené terasy je třeba dodržet spád 10 milimetrů na každý metr ve směru délky prken, který zajistí odtok vody. Prkna se nesmějí instalovat přímo na podloží, protože je třeba zajistit cirkulaci vzduchu.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Jak postavit terasu