Zelené střechy

Obliba takzvaných vegetačních střech se každým rokem zvyšuje, dokonce už mají svůj mezinárodní den. Není se čemu divit, přínos pro jejich majitele i přírodu je totiž nezanedbatelný.

Střechy osázené zelení jsou skutečně funkční, za největší efekt je možné považovat jejich izolační schopnosti, čímž snižují tepelné výkyvy v obytných prostorách pod střechou. V zimě brání únikům tepla, v létě naopak přehřívání interiéru, a tím napomáhají vytvoření příjemného mikroklimatu.

Ještě větší důležitost mají v městské zástavbě, kde jsou zdrojem tolik žádoucí zeleně, která přispívá ke snižování prašnosti, koncentrace přízemního ozonu a samozřejmě také produkuje kyslík a pohlcuje kysličník uhličitý. Pro venkov i město jsou významné v zadržování dešťové vody, neboť z běžných střech odchází bez užitku do kanalizace až 95 % vody, kdežto v případě zelených střech v průměru o polovinu méně.

Vegetační střechy rovněž pohlcují zvuk. Zlepšení neprůzvučnosti oproti střeše bez ozelenění je minimálně o 6 dB, což je poměrně vysoká hodnota, vezmeme-li v úvahu, že rozdíl 10 dB vnímá člověk jako zvuk s poloviční hlasitostí. K odhlučnění přispívá výraznou měrou substrát, takže záleží i na výšce jeho vrstvy.

Perforované lemy odvádějí vodu, ale brání splavení vegetační vrstvy

Perforované lemy odvádějí vodu, ale brání splavení vegetační vrstvy. Foto: Shutterstock

Střešní zahrady

Ploché střechy domů, ale i garáží, kůlen a dalších užitkových staveb nabízejí možnost vytvoření střešní zahrady. Jedinou podmínkou je dostatečná nosnost střešní konstrukce, s níž by se mělo počítat již při projektování stavby. Ale po potřebných úpravách provedených na základě vyjádření statika lze ozelenit i již stojící objekty.
Co se týče typu zahrad, můžeme volit mezi extenzivním nebo intenzivním. Extenzivní střešní zahrada zatěžuje střešní konstrukci méně, neboť se osazuje rostlinami s nižšími pěstebními nároky, kterým postačuje vrstva substrátu jen 5 až 15 cm. Zatížení se pohybuje v rozmezí 60 až 300 kg/m2 a zvyšuje se po nasycení dešťovou vodou nebo roztálým sněhem.

Ozelenit lze i střechu kůlny

Ozelenit lze i střechu kůlny. Foto: Shutterstock

Intenzivní typ je už plnohodnotnou zahradou, u níž se předpokládá výsadba keřů či menších stromů, ale také umístění venkovního nábytku, případně krbu, bazénku, vířivky apod. Je tudíž třeba počítat s vyšším zatížením střešní konstrukce, a to od 300 kg/m2. Řešit musíme i zálivku rostlin, nejlépe pomocí zavlažovacího systému, protože se již nelze spoléhat jen na dešťové srážky, které postačují suchomilným druhům.

Dům s garáží ubral značnou plochu zeleně, ta se proto přestěhovala na jejich střechy (Knauf Insulation)

Dům s garáží ubral značnou plochu zeleně, ta se proto přestěhovala na jejich střechy (Foto: Knauf Insulation)

Ve střešní zahrádku se proměnila jinak těžko využitelná střecha bazénu

Ve střešní zahrádku se proměnila jinak těžko využitelná střecha bazénu. Foto: Vladimír Hájek

Skladba vegetační vrstvy

Kromě potřebné nosnosti je důležitá skladba vegetační vrstvy, aby nedošlo k zatékání do konstrukce. Ta se skládá z ochranné fólie, drenáže (keramzit, oblázky, štěrk), filtrační vrstvy (netkaná textilie, minerální rohože) a vrstvy substrátu vhodného pro konkrétní druhy rostlin a současně pro náročné klimatické podmínky. Ten může být obohacen ještě půdním kondicionérem, který pomáhá udržet v substrátu potřebnou vláhu.

Skladba vegetační vrstvy Urbanscape Knauf Insulation: rozchodníkový koberec, substrát z kamenné vlny, retenční drenážní fólie a ochranná fólie

Skladba vegetační vrstvy Urbanscape Knauf Insulation: rozchodníkový koberec, substrát z kamenné vlny, retenční drenážní fólie a ochranná fólie. Foto: Knauf

Výběr rostlin

Řídí se specifickými podmínkami, které střešní zahrada má, tzn., že je třeba volit druhy s nižšími nároky na vláhu snášející plné oslunění, mrazuvzdorné, pro městskou výsadbu i odolávající smogu atd. Jedná se zejména o sukulenty, skalničky, okrasné mechy a traviny. U intenzivních zahrad už je výběr mnohem širší, ale stále je třeba pamatovat na náročnost prostředí, do něhož budou rostliny vysazeny. Současně je nutné přihlédnout i k velikosti kořenového systému, aby nedošlo k prorůstání skrz střešní krytinu.

Sukulenty snášejí sluneční žár i dlouhotrvající sucho

Sukulenty snášejí sluneční žár i dlouhotrvající sucho. Foto: Shutterstock

Díky zelené střeše dům splývá s okolní přírodou

Díky zelené střeše dům splývá s okolní přírodou. Foto: Shutterstock

Finanční pomoc

Od podzimu je opět možné na instalaci zelené střechy čerpat dotaci v rámci pokračování programu Nová zelená úsporám. Více informací naleznete na www.sfzp.cz.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Vladimír Hájek, Shutterstock a se svolením firmy Knauf

Zelené střechy