Jak postavit terasu z WPC prken

Rubrika: Market

Terasa z WPC prken, neboli Wood-Plastic-Composites, je odolná proti UV záření, povětrnostním vlivům a vlhkosti. Jedná se o materiál s dlouhou životností, který je tvarově stabilní. Příjemně se po něm chodí na boso, povrch je bez třísek a protiskluzový, takže je vhodný i k okolí bazénu. S WPC deskami se snadno manipuluje, pro vrtání a řezání stačí běžné nářadí na opracování dřeva, proto je montáž terasy nenáročná.

„Pro stavbu terasy z WPC jsou potřeba obrubníky, geotextilie, terasové desky, nosná konstrukce, WPC prkna a stranové ukončovací profily,“ popisuje Richard Klička, odborník z oddělení stavebniny v projektových marketech Hornbach. „Z tohoto materiálu se terasa staví po vrstvách. První vrstvou je minimálně 20 cm kamenné drtě nebo jiného materiálu na ochranu proti mrazu, zabetonování obrubníků, nanesení 4 cm vrstvy štěrku pro srovnání povrchu, položení vliese proti plevelu, položení betonových terasových desek, montáž spodní konstrukce a na závěr položení WPC prken.“ Stavba WPC terasy je pomocí spodní konstrukce a betonových obrubníků náročnější, ale výsledek vypadá dokonale.

Plánování nosné konstrukce

Terasa z WPC prken se pokládá na nosnou konstrukci z betonových desek a podkladních hranolů. „Spodní konstrukce se staví podle způsobu položení terasových prken, vede napříč vůči prknům a musí mít maximální odstup mezi jednotlivými hranoly přibližně 30 cm. Celou konstrukci si podrobně naplánujte a zakreslete, například na betonové desce, kde se čelně spojí dvě WPC prkna, se musí vedle sebe položit dva podkladní hranoly,“ vysvětluje Richard Klička z Hornbachu.

Montáž spodní nosné konstrukce

Nosná konstrukce se montuje na terasové desky. Mezi jednotlivými deskami je důležité dodržovat rovnoměrnou vzdálenost. Nejprve se položí desky na koncích, vzdálenost od obrubníků musí být asi 1 cm, pro udržení se použijí distanční vložky. Desky musí na povrchu ležet zcela vodorovně.

Na betonové desky se upevní nosná konstrukce z podkladních hranolů. Důležité je udržovat alespoň centimetrový odstup od obrubníku nebo domu. Pokud se hranoly navzájem spojují, spoje musí vycházet do středu terasové desky. Na konstrukčních hranolech se označí a předvrtají otvory pro připevnění k betonovým deskám. Hranoly se přesně vyrovnají a poté je možné spojit nosnou konstrukci a terasovou desku hmoždinkami, vloží se pod ní podložky a nosná konstrukce se přišroubuje. Proti pozdějšímu hromadění dešťové vody se každých 60 cm vyvrtá do spodní konstrukce odvodňovací otvor.

Montáž profilových lišt

K upevnění terasových WPC prken slouží profilové lišty, které se skládají ze spodního a vrchního dílu ve tvaru U. Nejprve se upevní spodní díl lišty, který se šroubuje se zapuštěním na nosnou konstrukci. „První WPC prkno totiž nelze připevnit pomocí montážního úchytu, ale za tímto účelem je nutný ukončovací profil,“ vysvětluje Richard Klička z Hornbachu. Podle směru pokládky se tedy okraj olemuje profilovou lištou. Při pokládání lišty se od obrubníku udržuje centimetrová dilatační spára.

Pokládka WPC terasových prken

Položením prvního terasového WPC prkna se začíná v rohu. U stěny domu se na prkno nasadí U profil, mezera mezi profilem a prknem se vyplní těsnící šňůrou. U stěny domu také platí odstup 1,5 cm. Umístěte první prkno tak, aby doléhalo k těsnící šňůře bočního profilu, takto se postaví celá první řada, která se upne zakrývacím horním profilem. Vrchní části ukončovacích profilů se nasadí na spodní části a mírně se poklepou gumovým kladívkem.

Po upevnění první řady se na spodní nosnou konstrukci nasadí úchyty, na které se prkno nasune tak, aby úchyty zasahovaly do drážky. Všechna další prkna se připevní pomocí montážních úchytů. Správné mezery mezi prkny vznikají právě díky úchytům. Všechna další prkna se položí až na konec pokládky. Poslední prkno se upraví na potřebnou šířku a položí se k připravenému profilu, mezera se opět vyplní těsnící šňůrou. Na spodní profil se nasadí horní část. A je hotovo.

„Při stavbě obrubníku zachovejte mezi obrubami potřebné mezery, aby byla terasová konstrukce dobře provzdušněná a odvodněná. A nezapomeňte do spodní konstrukce v rozestupech 60 cm vyvrtat drenážní otvory,“ přidává na závěr tip Richard Klička z Hornbachu.

Komerční prezentace

Jak postavit terasu z WPC prken