Fotovoltaika na míru

montáž solárních panelů

Panely se montují na nosnou konstrukci a krytinu nijak výrazně nezatěžují, střecha by ale měla být celkově v dobrém stavu. Foto: Shutterstock

Nechat si navrhnout a vytvořit fotovoltaický systém na míru a přesně podle vašich potřeb, to je trend současné doby. Využijte plochu vaší střechy, ale i nabídku dotací.

Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu ze slunečních paprsků, které dopadají na solární panely na vaší střeše. Ta samozřejmě musí vyhovět určitým kritériím pro instalaci a úspěšné fungování těchto panelů, ale obecně lze říci, že představuje pro úsporný a energeticky soběstačný provoz domu velký potenciál, který rozhodně stojí za to alespoň zvážit a konzultovat možnosti s dodavatelem. S tím můžete začít u vašeho distributora elektřiny (např. E.ON, ČEZ, Innogy).

Například E.ON svým zákazníkům nabízí dotaci i slevu při uzavření smlouvy a uvádí, že pokud budete mít na střeše instalovaný výkon 4 kWp, vyrobíte za rok zhruba 4 000 kWh energie.

ČEZ uvádí, že v tuzemských podmínkách lze díky sluneční energii pokrýt až 140 dní v roce elektřinou z vlastní výroby. A připomíná, že výrobu a spotřebu vlastní elektřiny sledujete a ovládáte prostřednictvím aplikací v telefonu. Roční výdaje za elektřinu se sníží v průměru o 50 %.

instalace solárních panelů

Počet panelů nutný k hospodárnému provozu fotovoltaického systému vám doporučí dodavatel. Foto: Shutterstock

Jak to funguje?

Zjednodušíme-li popis celého systému, funguje tak, že vyrobenou energii zpracovává zařízení zvané střídač. Ten ji posílá do vaší vnitřní domovní sítě. Protože však obvykle nespotřebujete všechnu energii v době, kdy ji elektrárna vyrábí, je nutné tyto přebytky „ukládat“ do zásoby, tedy akumulovat. Lze k tomu využít například vhodný typ baterie (akumulátor), ohřívat užitkovou vodu v bojleru, případně ještě využít tzv. virtuální baterii. To je vlastně služba distributora, která může mít neomezenou kapacitu, ale zpravidla se začíná s virtuální baterií s možností uložení 1 MWh za rok. E.ON ji nabízí jako součást solárních elektráren a podle úložné kapacity za ni účtuje měsíční poplatky (aktuálně od 49 Kč/měsíc za virtuální baterii s úložnou kapacitou 1 MWh/rok).

novostavba se solárními panely

Novostavba v otevřené rovinaté krajině je pro využití fotovoltaiky ideální. Foto: Shutterstock

Kde a za kolik?

Od orientace střechy se odvíjí účinnost fotovoltaického systému. Ideální je tedy orientace na jih, případně na východ a západ. Při špatné orientaci panelů může být účinnost celého systému nižší. Možnosti při jakékoli jiné orientaci proto konzultujte s dodavatelem systému.

solární panely na střeše

Dům nesmí být příliš zastíněný stromy ani okolní zástavbou, aby panely fungovaly bez omezení. Foto: Shutterstock

Důležité je také to, aby střecha nebyla většinu dne něčím stíněná, např. stromy nebo okolními stavbami. Fotovoltaické panely budou na střeše 30 až 40 let, proto je nutné, aby střecha včetně krytiny byla před jejich instalací v takovém stavu, aby období plánované kapacity panelů vydržela bez nutnosti větších zásahů a oprav. Samotná instalace přitom neznamená pro střechu nějakou zásadní zátěž. Panely se umísťují na speciální nosnou konstrukci, systém se propojí s domovním rozvaděčem, k dispozici by měl být prostor či samostatná technická místnost, kde bude střídač a baterie.

E.ON uvádí, že náklady na fotovoltaický systém se vždy odvíjí od energetických nároků vaší domácnosti a technických parametrů nemovitosti. Ceny fotovoltaických systémů s fyzickou baterií se tak pohybují od 155 000 Kč.

čištění solárních panelů

O nároky na údržbu a čištění panelů, stejně jako o podmínky záručního a pozáručního servisu se zajímejte při hledání dodavatele. Foto: Shutterstock

ČEZ nabízí zákazníkům dotazník, po jehož vyplnění mohou zdarma získat návrh kalkulace nabídky na míru. Zároveň nabízí tři modely, u nichž je nejnižší cena za systém, u nějž se přebytečnou elektřinou ohřívá voda, a cena po dotaci začíná na 160 404 korunách. Za variantu s bateriovým úložištěm, která je zárukou největší soběstačnosti a ochrany proti výpadkům sítě, zaplatíte po dotaci od 213 179 Kč. Nejdražší a zároveň „nejzelenější“ nabídkou od ČEZ je varianta s tepelným čerpadlem, jejíž cena po dotaci začíná na 481 285 Kč.

Na střechu s fotovoltaickými panely by neměl dopadat stín stromů ani okolních budov

Dobré rady

  • Nejpřehlednější nabídku s možností vyplnění interaktivních dotazníků, s modelovými příklady různých variant fotovoltaických systémů i možností objednání nezávazné konzultace najdete na webech distributorů elektřiny.
  • Různé cenové varianty, projekty na míru i pomoc se získáním příslušných dotací nabízí i řada soukromých firem.
  • Vzhledem k aktuálnímu boomu nabídky fotovoltaických systémů má smysl nechat si zpracovat a posoudit několik různých nabídek.

Kam pro dotaci

Výše podpory pro rodinné domy se pohybuje podle výkonu instalace od 40 000 Kč do 200 000 Kč (až do 50 % nákladů). Žádosti se podávají výhradně přes internet. Komplexní informace včetně žádosti najdete na novazelenausporam.cz.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Fotovoltaika na míru