U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

JAK PEČOVAT O CHALUPU

Kategorie: Venkov | Autor: red

PAMÁTKA

Lidové stavby sloužící svým majitelům k trvalému nebo rekreačnímu bydlení jsou každodenně konfrontovány s nároky odpovídajícími současné civilizační úrovni. Potřeby majitelů se tak často dostávají do protikladu s možnostmi, které dochovaná historická stavba nabízí. Jak je tento protiklad řešen, je dáno odpovídajícím poučením majitele a jeho včasným informováním o hodnotách, které v sobě daná stavba skrývá. O historickém vývoji a architektuře lidových staveb existuje řada odborných publikací. Zpravidla v nich však chybí uvedení přístupů k jejich údržbě a opravám. Tuto mezeru nyní vyplňuje publikace praktického formátu s názvem “Principy péče o lidové stavby” renomovaných autorů Věry Kučové a Pavla Bureše. Knížka upozorňuje mimo jiné na regionální odlišnosti, které mohou vést kodlišným řešením téhož úkolu vrůzných oblastech. Významným cílem metodiky je i samo upozornění na podstatu památkové a historické hodnoty lidových staveb. Zejména u objektů s jednoduchým výrazem dochází při opravách ke zbytečným ztrátám autenticity v důsledku nedostatku informací. Zbytečně velkorysé “rekonstrukce” některých jiných významných architektur mohou být vlastníky lidových staveb kopírovány vdobré víře, že použití nových materiálů v co nejúhlednější, nejčistší a zářivé podobě je to, co památkáře potěší. Je potom smutné takového nadšeného a nadmíru pilného majitele zklamat a pozdě ho kárat či přímo postihovat, pokud nebyl předem dostatečně poučen, co vlastně má vobjektu ošetřovat. Publikace vysvětluje priority ochrany lidových staveb tak, aby mohly být jednotně aplikovány při rozhodování o postupu konzervace a oprav a aby se zároveň tato rozhodnutí stala předvídatelná a ztratila zpohledu majitelů a uživatelů těchto staveb možné zdání subjektivity.

JAK PEČOVAT O CHALUPU