U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak na červotoče

Kategorie: Speciál – ochrana dřeva | Autor: Vladimír Procházka

Starožitný nábytek se pochopitelně báječně hodí do tradičních interiérů. Jediná věc, která nám může znepříjemnit jeho nákup nebo umístění, je napadení takových kusů dřevokazným hmyzem, hlavně červotočem.

Vlastní brouk je neškodný. Dřevo dubu, buku, smrku, modřínu ba i borovice ničí larvy z vajíček, kterých kladou samičky 20 až 40. Čerstvé dřevo je příliš neláká, zato staré, vyzrálé, které bylo již někdy napadeno, přímo vítají. Mají rády teplé, zatuchlé nevětrané vlhko a nesnášejí suché horko a průvan, nebo radioaktivní záření. Ne každý nábytek, v němž vidíme dírky po červotoči (mají průměr 1 – 2 mm) musí být “nebezpečný” pro ostatní dřevo v bytě. Nesype-li se z něj na podlahu nebo dna skříní dřevěný prach na typické kuželovité hromádky, je se vší pravděpodobností tenhle kus nezávadný. Potvrzením je, že ani v hlubokém tichu noci není slyšet charakteristické chroupání krmících se larev. Pro větší klid můžeme také doporučit poradu u restaurátora (vezměte si s sebou jednu či dvě barevné fotografie každého kusu), popřípadě jeho návštěvu u vás. Rozhodně se vyplatí. Jednak vám může pomoci s asanací a poradit, nebo, pokud bude cena pro vás přijatelná, provede zavoskování a patinaci kazů, přehlazení a šelakování do původního lesku. Napadení totiž pozná jen skutečný odborník.

***

NETRADIČNÍ OCHRANA

Chalupáře a vlastníky dřevěných starožitností samozřejmě zajímají netradiční metody, používané v památkové péči. Zmíníme se o nich jen skutečně krátce, protože žádnou z nich nelze zvládnout svépomocí, navíc jsou pochopitelně finančně dost náročné. Nejschůdnější z fyzikálních metod je usmrcení dřevokazného hmyzu pomocí g-záření. Služby tohoto druhu nabízí ozařovací pracoviště Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Metoda je však vhodná jen pro dřevěné objekty, které lze transportovat. Chemickou desinsekci představuje máčení v roztocích, postřik aerosoly, popřípadě plynování (fumigace), kdy se v uzavřeném prostoru vytváří atmosféra, která je pro biologického škůdce toxická. Jejich použití se řídí speciálními předpisy a zejména s fumiganty (kyanovodík, fosfan, nově i dusík, argon nebo oxid uhličitý) mohou pracovat jen školení pracovníci. Výhradně otázkou památkové péče jsou i metody impregnace dřevěných předmětů ve speciálních roztocích a v obalu z plastické fólie a jejich petrifikace (zpevňování) např. Solakrylem ředěným toluenem.

zs

Likvidace prken napadených dřevomorkou

FOTO ARCHIV

Jak na červotoče