U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak bojovat s vlhkostí v domech a na chalupách?

Kategorie: Stavba | Autor:

Odstraňováním zatékání do objektů a vlhnutí stavebních konstrukcí se v České republice již deset let úspěšně zabývá firma Nekap, s. r. o. Některé z moderních izolací, kterých je výhradním prodejcem, představujeme:

Proti vzlínající vlhkosti ve zdivu používáme materiál Freezteq. Je patentován ve Velké Británii i v zámoří. Jde o vysoce účinný systém, spočívající v zasunutí zmrazených silikonátových tablet do předvrtaných vodorovných otvorů ve zdivu. Otvory mají průměr 22 – 24 mm a vrtají se zpravidla do spáry. Tablety ve zdivu difundují a vytvoří vlhkuvzdornou bariéru, která zabrání dalšímu průniku a vzlínání vody. Difuze je totiž technicky nejúčinnější metoda pro rovnoměrné zavedení chemických látek do zdiva. Účinná látka sleduje kapilární cesty v maltových spojích a zdicím materiálu a ukládá se přirozeně do míst, kde je jí třeba. Freezteq je vhodný prakticky na všechny druhy zdiva, při jakékoliv tloušťce zdi.

Hlavní výhody použití Freeztequ:

* Provádění izolace nevyžaduje žádnou zvláštní zručnost (stavebník si může koupit jenom materiál, nebo si jej objednat i s prací).

* Není nutná žádná speciální mechanizace – pouze mraznička a výkonná vrtačka.

* Přesné dávkování je zabezpečeno aplikací zmrazených tablet.

* Freezteq je nehořlavý a bez zápachu.

* Stěny se ošetřují jen z jedné strany. Během izolačních prací lze dotčené prostory běžně využívat.

* Pracovat je možné postupně, po etapách. Vlhkuvzdorné pásy mohou být vedeny nejenom horizontálně, ale i vertikálně nebo šikmo. Pomocí Freeztequ lze oddělit svisle promočenou část zdi od suché apod.

Účinnost dodatečné injektáže umožňuje výrobci poskytovat dlouholeté záruky (20 let). Materiál Freezteq se používá i jako velice účinný vodoodpudivý prostředek ve funkci transparentního nátěru na různé opukové a podobně nasákavé obklady. Náklady na aplikaci formou nátěru nezmrazeného roztoku se pohybují řádově v korunách za metr čtvereční. Vlhkou zeď je vždy nezbytné oddělit od vzlínající vlhkosti nad terénem. Vlhké zdivo pod úrovní terénu se vysušuje obtížně. Plošná injektáž je zpravidla velice nákladná, ekonomicky nevýhodná. Firma Nekap, která provádí i izolace betonových konstrukcí pomocí hmot Xypex, vyvinula proto ve spolupráci s firmou Betosan, s.r.o., speciální izolační malty. Používají se k zamezení vstupu vlhkosti dovnitř objektu. Jsou-li aplikovány na zdivo opatřené svařovanou sítí, zabrání i průniku tlakové vody. Hmoty Xypex jsou vhodné k zatěsnění, i když prosakuje voda betonovou podlahou podzemních prostor. Obsahují speciální chemikálie. Naneseny na očištěný mokrý betonový povrch vytvářejí vláknité krystaly, které vrůstají do betonové podlahy, postupně z ní vytlačí vodu, a tím ji vysuší (viz nákres). Na soudružný a čistý povrch je možno použít rovněž ekonomicky velice výhodnou stěrku Waterfin PV. Je to mírně pružná, velice přilnavá izolace proti vlhkosti, která má zároveň vynikající protiradonové účinky. Lze ji použít i jako finální úpravu zdí sklepních prostor, či na ni rovnou nanést malbu, nalepit keramický obklad apod. Pracovníci firmy Nekap, s.r.o., kteří mají mnohaleté zkušenosti ve stavebnictví, poskytují bezplatné konzultace v budově stavební fakulty v Praze 6 Dejvicích. Případně se s nimi můžete setkat na výstavě FOR ARCH v Praze, u stánku č. 20, v hale č. 1.

Jak bojovat s vlhkostí v domech a na chalupách?