U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘIPOMÍNÁME

Kategorie: Právo | Autor: rb

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 190/2000 platí od 12. 7. 2000. Je namístě připomenout si, že za porušování právních předpisů o ochraně přírody nás mohou členové myslivecké a rybářské stráže zadržet ke zjištění, popřípadě odevzdat orgánu Policie ČR. Přistižené osoby jsou povinny uposlechnout. Členové stráží mohou požadovat pomoc nebo součinnost Policie ČR, popřípadě obecní policie. Dnem 1. ledna 2001 vešlo v platnost nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004. Bude ji zabezpečovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem a MZ bude práci koordinovat a dohlížet na její průběh. Nechť vás tedy nepřekvapí lidé, kteří budou pobíhat v lese za vaší chatou nebo chalupou a měřit tloušťku stromů, velikost plochy, erozi, výskyt potravy pro spárkatou zvěř a další hodnoty.

PŘIPOMÍNÁME