U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Hodiny podle Slunce

Kategorie: Dílna | Autor: fx

UDĚLEJTE SI

Při výletech na venkov, ale ido historických měst, hradů a zámků, můžeme na některých stěnách obrácených k jihu spatřit sluneční hodiny. Snahu o znovuobnovení slunečních hodin lze považovat za výraz touhy lidí obklopit se předměty, připomínajícími minulé časy, kdy náš život ještě nebyl tolik přetechnizovaný.

Pokud si budeme chtít hodiny “poháněné” sluncem zhotovit, musíme si předem uvědomit, že údaj na nich se v porovnání s našimi hodinkami bude poněkud rozcházet. Tyto rozdíly jsou způsobeny jednak nerovnoměrným zdánlivým pohybem Slunce po obloze, jednak zeměpisnou délkou stanoviště, kde se nacházíme. Konstrukce číselníku se dá sestrojit pomocí deskriptivní geometrie. Vzhledem k malé přesnosti údajů hodin však pro naše nenáročné potřeby bude vhodnější, když číselník zhotovíme a ocejchujeme empiricky podle tyčky zasazené ve zdi a polohy vrženého stínu. Optimální doba vhodná pro cejchování je okolo letního slunovratu, tj. 21. června. Základní a nejvíce rozšířený typ slunečních hodin má šikmo vetknutou kovovou tyčku, dlouhou asi 300 mm, do svislé stěny obrácené přesně k jihu. Při cejchování časoměrné stupnice bychom měli postupovat tak, abychom jako první označili dvanáctou hodinu polední. Ta by měla být uprostřed ve spodní části oblouku. K číslování lze použít římské číslice. V některých místech může clonit východ nebo západ Slunce terénní nerovnost, například vyšší kopec, která pak ovlivní symetrii číselníku, protože první sluneční paprsky se objevují později. Pro sluneční hodiny můžeme využít stěny domu (obr. 1). Její plocha musí být orientovaná přesně na jih. Nemáme-li k dispozici vhodnou plochu na domě, můžeme hodiny namalovat na dřevěnou či kovovou desku, nasunout ji na tyč zaraženou do země a po zorientování na jih polohu desky zajistit (obr. 2). Alternativně můžeme k zadní ploše desky připevnit obruč se síťkou, která v době, kdy nesvítí slunce, poslouží dětem jako tréninkový basketbalový koš. U domku na 3. obrázku umožňuje shoda okolností nevšední řešení sledování slunečního času. Kabel přípojky elektrického proudu míří kolmo na štítovou zeď, která je orientovaná přesně na jih. Sluneční paprsky, dopadající na kabel, promítají stín kabelu na stěnu. Potom už stačí udělat značky na oblouk, který opíšeme kolem konzoly přípojky. Podobné netradiční řešení může vzniknout, využijeme-li zděný kruhový rožeň (obr. 4). Uprostřed roštu vyvrtáme otvor o průměru asi 8 mm. Do něj zasadíme kovovou tyčku, která bude mít na konci osazení se stejným průměrem. Zbývá jenom vytvořit decentním způsobem časové značky na obvodu rožně. V době, kdy se začne šeřit, vyndáme z roštu časoměrnou tyčku, založíme oheň a můžeme rožnit. Podobná kombinace se nabízí i v zahradním zákoutí, kde stojí malá zahradní kašna a přívodní trubka k hubici, ze které tryská voda, poslouží jako časoměrná tyčka. Univerzální využití jistě najdou istolní sluneční hodiny (obr. 5), které mohou ukazovat čas na kterémkoli místě. Podmínkou je správná severojižní orientace časoměrné tyčky. Nevýhodou (jako u všech univerzálních věcí) je jen symbolická přesnost časových údajů, což by nás ale nemělo od zhotovení hodin odradit. Jejich stanoviště může být na zahradním stolku nebo pro ně můžeme postavit mezi zelení zděný sloupek jako podstavec. Stolní hodiny vyrobíme tak, že z plechového pásku, silného 2-3 mm, vytvarujeme dva půlkruhové segmenty (obr. 6). Ty k sobě připájíme mosaznou pájkou nebo svarem. V nouzi můžeme obě části spojit nýtem či šroubkem. Asi 6 mm od konců nosného segmentu vyvrtáme otvory průměru 3 mm, kterými prostrčíme časoměrnou tyčku z mosazného drátu. Spojené segmenty potom pájením nebo zapuštěným šroubkem upevníme na nožku v základní desce. Přitom je důležité, aby nosný segment byl upevněn v takové poloze, aby osa tyčky svírala se základní deskou úhel 40 stupňů. Stupnici namalujeme podobně empiricky, jako u slunečních hodin popsaných výše. Až budou přátelé, kteří vás navštíví, porovnávat čas na vašich slunečních hodinách se svými “quartzkami” na zápěstí, nezapomeňte jim zdůraznit, že jejich hodinky ukazují střední sluneční čas; vaše sluneční hodiny nelžou, protože věrně reprodukují zdánlivý pohyb Slunce po obloze. Což náramkové hodinky těžko dokáží.

Hodiny podle Slunce